Aquí y allí

Reconec que el resultat de les eleccions em va desconcertar prou. La gent va votar en clau més territorial que mai. El resultat de SP ho indica. I en part, hem de reconèixer, que una part del vot del BLOC també ho va fer en clau territorial. La meua diferència respecte a la interpretació que ha fet bona part del periodisme i alguns amics-polítics com Miguel Angel Martin versa sobre la voluntat i recerca d'este tipus de vot.
Fa més de quatre anys que em vaig fer càrrec de la Secretaria Local. El meu primer repte va ser obtindre una visió global municipal. He nascut, crescut i treballat al Port i per desgràcia, els portenys tenim moltes llacunes de coneixement respecte al nucli més històric. Eixe repte el vaig traslladar a nivell col·lectiu amb la complicitat i lideratge de Quico i Teresa, principalament, però també de tot el BLOC. Per això puc assegurar que el BLOC no va buscar eixe vot sinó que el va trobar. Sobre la seua quantificació també podem discutir si es vol. No vaig a entrar hui en eixe tema.
Hui no puc evitar parlar d'un altre amic d'EU. L'altre dia vaig llegir en premsa que EU demana un Centre Cívic. No és cap novetat que EU demane un Centre Cívic -de fet en algun moment he arribat a pensar que EU ho podia aprovar quasi tot si el projecte incloia un Centre Cívic. Ara bé, la novetat és que ho argumentava dient que "el Centro Cívico se debía poner aquí, en el Puerto, donde es más necesario". Desconec si el redactor/emissor estava fent les declaracions des de sa casa o des del despatx de l'Ajuntament. Només sé que després de molts anys intentant tindre "visió de ciutat" set mil persones voten SP i algú encara parla d'ací i d'allí. Villarriba i Villabajo.
Però amb un problema més seriós; la paella està tan bruta ací com allí. I ací ningú sembla disposat a escurar.

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com