Comunitat Nacional Valenciana

Durant la tramitació dels Estatuts d'Autonomia de l'Estat Espanyol el lèxic emprat per buscar una correcta definició de cada país o regió va ser divers. Nació, nacionalitat, nacionalitat històrica... El nostre país ha tingut històricament un problema de noms molt important. Mentre el pol centralista manté eixa grisa denominación de Comunitat Autònoma Valenciana -ara "la Comunitat"- el pol valencianista continua defensant la denominació País Valencià d'una forma vehement i ferma. Li tinc una estima personal a eixe nom, País Valencià, i és el que habitualment gaste per referir-me al meu país. Ara bé, això no vol dir que políticament siga el més encertat. Sincerament crec que qualsevol proposta que altere el statu quo actual de símbols i noms està condemnat a la marginalitat eterna. I ja que Comunitat està tan arrelat a l´ús -pregunteu als vostres amics/gues, familia, etc- crec que seria més intel·ligent abanderar un nom oficial i jurídica al voltant de la idea de Comunitat.

Llegint un text de la UDPV que hi ha al seu web es parla indistintament de nació, país i per fi, cap al final: Comunitat Nacional Valenciana. Una bona defensa sempre és la que aprofita la força de l'atac del contrari en benefici propi. Per què no Comunitat Nacional Valenciana?
Ara bé, no fem trampa, si triem eixe nom, els primers a fer-lo servir hem de ser nosaltres. En cada text, en cada article, en cada document polític. Comencem pel BdC?

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com