País Valencià, sí

No deixe de seguir amb atenció el "culebró" de Navarra. La veritat és que estic expectant de saber si el PSOE de Madrid per interessos estrictament electorals i centralistes desautoritza a la seua sucursal a Navarra respecte a la creació d'un tripartit. Independentment que això passe m'agradaria reflexionar per escrit sobre la nova actitud d'Esquerra Unida. Al països més avançats dins de l'Estat Espanyol: Catalunya i Euskadi, i ara també a Navarra les diferents franquícies d'Esquerra Unida han optat per arribar a pactes de govern a forces nacionalistes més o menys d'esquerres. A Euskadi està governant amb Partit Nacionalista Basc i a Catalunya ho fa amb Esquerra Republicana. Ara a Navarra està absolutament conveçuda de fer-ho amb Nafarroa Bai que recordem és un totum revolutum de PNB, EA, Aralar....
En un altre article al meu blog de campanya reflexionava sobre la pactabilitat com una "virtut" política que, tanmateix, té connotacions negatives espanyoles. Els països menys espanyolitzats, Euskadi i Catalunya, estan habituats a la pactabilitat. De fet, els partits menuts com ara el BLOC o EU haurien d'assumir com a la única forma de subsistència. Un partit és més o menys important en funció de la seua capacitat d'influència sobre la realitat i no en funció de la seua capacitat de protesta. Protestar és sempre l'últim recurs, no el primer.
Per això jo em pregunte: tan dificil és fer-li entendre a la gent de la franquícia valenciana d'EU que des del respecte i des de la igualtat és necessari/convenient/imprescindible arribar a complicitat que alteren la realitat valenciana?

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com