Els partidaris del pacte concentren les seues argumentacions en la "intel·ligència i el pragmatisme"


Les diverses intervencions al Consell Nacional anaven tramant una línia argumental molt semblant, tant pel que fa als crítics amb el pacte com als favorables. Les argumentacions favorables parlaven quasi sempre d'intel·ligència i de pragmatisme.
Els consellers del BES es destacaren en la defensa del pacte. Les intervencions parlaven d'un "futur il·lusionant", mentre d'altres volien llevar "dramatisme" a la decisió mentre assenyalava la necessitat de visualitzar i posicionar-se dins d'un nou "marc estatal". Es defensava el pacte per "abandonar la marginalitat". Finalment es va pujar el tó del debat demanant alternatives a la proposta que es presentava i exigint que el Bloc eixquera de "l'arrest domiciliari" dels Ajuntaments al que estava sotmés per part dels partits estatalistes. Per als defensors del pacte el Bloc no havia de tindre por a contaminar-se d'altres forces polítiques.

Per part de l'Executiva Nacional alguns membres van argumentar que l'electorat del Bloc "no entendria" un abandonament del pacte i que permetria al Bloc guanyar en notorietat. D'altres van optar la via de la millora: es presentava un pacte que era millor que el del Compromís i per tant s'havia d'acceptar i insistia posant l'horitzó en el 2011. També per l'Executiva Nacional va fer servir una argumentació semblant ja que "si en les eleccions valencianes podem anar amb forces espanyolistes ¿per qué no en les eleccions espanyoles?. El pacte "s'havia complicat per qüestions accessòries".

La intervenció més dura acusava determinats consellers nacionals de "no voler tindre diputats a Madrid" i va defensar el pacte perquè era coherent amb els estatuts, amb el grup parlamentari del Compromís i permetia al Bloc liderar des de la responsabilitat i jugant fort.


copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com