Corrents non grats

Una lectura dels estatuts del Bloc li farà a vosté tindre una percepció distorsionada de la realitat. Els estatuts reconeixen la pluralitat, la diversitat, la constitució de corrents i una visió positiva d'eixes realitats. Res més lluny de la realitat. No intente vosté constituir un corrent d'opinió en el BLOC. De primeres topetarà amb les llistes negres. Algunes persones influents del BLOC es dediquen a etiquetar els afiliats posant creuetes. La por a caure en una d'eixes llistes "d'afiliats spam" condueix a moltes persones a no mostrar-se tal com són i continuar dins de l'armari ideològic. Això pot passar amb les persones que siguen pròximes al teu corrent. Ara bé, les no pròximes t'aconselleran que "no faces capelleta". I això passarà fins i tot amb persones que ja formen part "de la seua capelleta". La capelleta que ha aconseguit fer del seu discurs el discurs oficial. Per últim, topetaràs amb un col·lectiu de "bones persones" que pensen que les coses passen per casualitat i no per causalitat.
Intentar constituir un corrent és d'allò més paregut a implantar un sindicat en una empresa. T'has de guanyar el respecte a base de fermesa i reivindicació. Seràs tolerat més que no respectat. Perquè d'inici no eres una "persona grata".

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com