L'ACV Tirant lo Blanc celebra la seua Assemblea General


Diumenge 3 de febrer, al matí, va ser l'Assemblea General Ordinària de l'Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc. L'objectiu principal de l'Assemblea era la renovació del Consell Nacional de l'entitat i l'aprovació del Pla d'Actuació de l'entitat per al 2008. L'Assemblea va concloure amb la reelecció de David Garcia al capdavant de l'entitat per dos anys més, i la substitució d'Elies Seguí per Ferran Puchades com a secretari general i d'Elisa Signes per Josep Vicent Sala com a tresorer.
La Memòria d'Activitats del 2007 fou aprovada per una àmplia majoria, i es van valorar molt positivament els projectes més emblemàtics: els cursos de valencià per a mares i pares d'alumnes, la revista NEXE i l'escola d'estiu al Monestir de la Valldigna. La proposta per al 2008 parteix de la base de l'anterior, i posarà l'accent en la commemoració del 800 aniversari del naixement del rei Jaume I. L'Assemblea aprovà tres resolucions:

- Resolució a favor de posar el nom de Jaume I a l'actual plaça de l'Ajuntament a la ciutat València

- Adhesió al manifest contra la demolició del teatre romà de Sagunt

- Condemna dels fets esdevinguts el passat dia 26 de gener a les portes del local de la Intersindical Valenciana
http://www.tirant.org/

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com