L'aigua és un problema de tots


El deficit hidraúlic de la zona del mediterrani és històric i s'ha convertit en estructural. L'aigua és i serà un bé escàs. L'escassesa d'un mitjà augmenta el seu valor i en ser un bé imprescindible per a la vida és necessari un ús responsable i solidari. La nostra Comunitat té set. La nostra indústria necessita aigua. La nostra agricultura necessita aigua. El nostre medi ambient necessita aigua. La solució a les greus mancances d'aigua dels valencians no tenen una única solució màgica. Ni tan sols les necessitats de cada part del nostra país són les mateixes. Caldrà doncs, aplicar fòrmules diferents per a problemes diferents. Davant els models de "pack" presentats fins ara pels partits majoritaris el BLOC ha de presentar propostes basades en el trellat, el rigor i l'anàlisi de la realitat. D'inici cal parar atenció a l'ús racional i sostenible d'un bé escàs com ho és l'aigua. Necessitem mecanismes d'optimització dels nostres recursos com ara pous infrautilitzats, abandonats i prevenció de fuites en les canalitzacions.Les dessaladores tenen impactes ambientals greus que fan que siguen considerades una solució parcial especialment per a l'aigua industrial. Les zones industrials però també les més afectades per una sequera estructural com ara les comarques valencianes del sud requerixen d'aquesta solució per poder pal·liar la seua desesperada situació.València tradicionalment s'ha nodrit del Xuquer, un Xuquer que arriba ferit de mort més que viu a les nostres terres per transavassaments pactats d'altres èpoques que ens ofeguen ara. Necessitem un Xuquer viu, més viu que mai per oferir servei al cap i casal i la seua àrea metropolitana.Castelló és la zona més autonoma pel que fa al tema de l'aigua però necessita renovar els seus aqüífers i abandonar la sobreexplotació.Els transvassaments són segons la Unió Europea el mètode més efectiu i sostenible per repartir l'aigua sobrant de les conques excedentàries cap a les més pobres. Els transvassaments, tanmateix, s'han de basar en el criteri de cost i benefici, no solament en termes econòmics sinó ambientals. Només poden existir transvassaments amb argumentacions sòlides i estudis ambientals que demostren que el bé protegit (medi ambient) és superior al desprotegit (necessitats industrials, necessitats bàsiques...). Actualment hi ha estudis empresarials i d'associacions d'agricultors com ara la Unió de Llauradors i Ramaders que aconsellen el seu ús.La solució al problema de l'aigua per als valencians no pot vindre d'un únic pack, sinó de la col·laboració i interrelació de diferents polítiques i administracions. Dessaladores sí. Estalvi sí. Reutilització sí. Transvassaments també.En este sentit, un dels transvassaments que menys impacte i cost tindrien i més benefici produirien és el de l'Ebre al riu Palància que permet alliberar el Camp de Morvedre de les necessitats a cobrir pel Xúquer i renovar els aqüifers de tota la província de Castelló.Per això el BLOC ha de defensar els interessos valencians en el tema de l'aigua tant davant el govern de Madrid que dona aigua a Barcelona i no a València, però també davant la demagogia política del Govern Valencià que nega les dessaladores i condemna el nostre sud a la sequera més terrible.

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com