Plenos en el Puerto

Resulta muy curioso que sean los segregacionistas quienes pidan que los Plenos del Ayuntamiento de Sagunto se celebren alternativamente en el Puerto y en Sagunto. Y además lo enfocan como un gran éxito. Conceptualmente esto es contradictorio, es decir, que la máxima institución de la ciudad se reuna en el Puerto no debería ser algo bien acogido por quienes propugnan la división-destrucción del Ayuntamiento. De hecho, que se reuna el Pleno de concejales en el Puerto reafirma su adhesión a un proyecto de ciudad, confirma su lealtad y hace crecer en proximidad los temas políticos de toda la ciudad respecto al Puerto.
La medida no deja de tener sus paradojas. Para empezar si se utiliza el criterio de proporcionalidad estricto no debería ser alternativamente. Pero como este pacto es una chapuza que se queda a mitada de camino de ninguna parte no debemos extrañarnos. La segunda paradoja será que el Ayuntamiento de Sagunto en lugar de reunirse en el salón de plenos como haen todos los Ayuntamientos se reunirá en un salón de actos.
Por eso mi percepción es que todos deberíamos favorecer este tipo de prácticas, que el Pleno del Ayuntamiento se pueda reunir en el Puerto favorece la implicación de este nucleo en los asuntos de todos. Así podremos pensar en plural y hacerlo desde el Puerto. Y eso es bueno para la ciudad. En estos momentos.

Patos

Fa anys guanyar un pato era com ara guanyar una televisió de plasma. Era una època de fam i menjar pato era una cosa exquisida. Heus ací que va nàixer una tradició de donar un bon premi a aquells banyistes que participaven en les festes patronals de la Marededeu de Begoña.
Espanya, la Comunitat Valenciana, Sagunt i el Port de Sagunt han canviat molt des d'aquella època.
La generació dominant actualment al Port de Sagunt camina desorientada i s'aferra als origens en un recerca identitària on tot es magnifica. I ningú s'atrevix a aportar racionalitat per por que el moviment segregacionista de caràcter populista i emocional se'ls tire damunt. És una generació que s'aferra a la seua joventut, al "sempre s'ha fet així i mai no ha passat res".
I la meua generació, la generació dels dibuixos animats, la generació desdibuixada i desanimada assistix callada i en silenci des de la posició del francotirador esdevenint el cooperador necessari d'una situació absurda.
Resulta dificil explicar com el mateix any que s'inaugura una tradició inexistent de "corridas de toros" (la tradició valenciana és de bous al carrer) on els animals són maltractats fins morir, l'única cosa que acaba sent protegida és el llançament d'ànecs a la mar del 15 d'agost. Són dos missatges contradictoris. I ja se sap que el "sí però no" és dificil d'explicar. I més dificil d'entendre.
Confesse que m'ho he passat bé anant a festes de bous al carrer. No de plaça però sí de carrer com encara són a Canet. No he anat mai a vore allò dels ànecs. I realment, al final d'aquesta història ha deixat de ser important sí els patos són maltractats o no. Cada vegada que es llancen costen més de 120.000€. I sincerament, jo preferixc no tindre patos i que eixos diners vagen a una altra cosa.
Acabe de saber que les penyes podrien manifestar-se per aquesta qüestió. Si definitivament és així, el Port de Sagunt haurà fet un pas més cap al "cutrisme". Un poble lluitador per les llibertats democràtiques, organitzat, cívic, capdavanter en la reinvindicaió. En quatre anys haurà utilitzat la vaga de fam en contra d'una inversió o la compra d'un edifici i una manifestació a favor de llançar uns patos a la mar perquè alguns es puguen divertir. Perquè n'estic absolutament convençut que els patos no es divertixen. I la diversió és fàcil de trobar d'altres maneres. Les tradicions va haver un dia que foren una novetat. Una novetat repetida en realitat acaba sent una tradició.

Compromís taronja


El BLOC va nàixer amb la vocació de ser la plataforma unitària del valencianisme polític. Per això va unificar esforços dipersos amb més o menys pes electoral i territorial i diferents sensibilitats valencianistes que venien treballant per separat. Es va fer un esforç per trobar un denominador comú que puguera ser el referent polític per a la major part de les classes populars valencianes.
Aquest camí ens va portar l'any 2003 als millors resultats electorals de la història democràtica del valencianisme polític. No obstant això, no va ser suficient per als reptes que s'havien fixat i aquesta frustració d'expectatives va desembocar en una deriva política que s'allunyava de la fòrmula política de convergència inicial. Durant estos cinc anys la velocitat de creixement del BLOC es ralentix i les dinàmiques internes fan que no es continuen treballant els principals reptes del valencianisme polític tal i com s'havien començat a fer abans de 2003.
Ara afrontem un Congrés que marcarà definitivament el futur del BLOC. El Congrés decidirà si som una suma d'opcions municipals o un partit polític amb visió global, coordinat i modern. No és un congrés més. Les exigències d'una societat mediàtica, els canvis en la composició de la població valenciana, les àmplies zones urbanes valencianes majoritàriament monolingües castellanoparlants requerixen d'una modernització urgent, imprescindible i immediata del projecte del BLOC.
Davant aquesta situació d'enorme importància els afiliats i afiliades del BLOC hem d'assumir plenament la responsabilitat de fer pasos avant i ens comprometem a fer-ho en les línies següents:
Professionalització del BLOC en tots els seus àmbits que abandone el voluntarisme i genere inèrcies i protocols d'actuació d'acord amb les exigència d'un món en moviment que requerix solucions a problemes i convertir el BLOC en un instrument útil per a la societat valenciana.
Modernització del BLOC en el seu funcionament intern atenent especialment a l'àrea organitzativa on és imprescindible una major coordinació interna entre els diversos col·lectius locals i comarcals de manera horizontal però també amb els àmbits del partit que tenen una visió més global del país.
Formació contínua i estable per als quadres i càrrecs institucionals del BLOC que els permeten desevolupar les competències i funcions que la societat actual requerix d'un polític.
Millorar els instuments de comunicació interna i externa del BLOC. En una societat plenament mediàtica com la valenciana és necessari establir mecanismes de comunicació i permeabilitat amb la societat a qui vols representar. El coneixement i gestió de l'agenda mediàtica és una eina de supervivència bàsica.
El congrés de febrer, tanmateix, dificilment serà un congrés ideològic ja que les bases del BLOC amb comportaments pendulars inclosos s'han anat assentant sòlidament en l'organització. El congrés de febrer ha de ser el punt de partida d'una nova manera de treballar, d'una nova cultura organitzativa que sàpia portar allò que ja està escrit i analitzat a la pràctica. Necessitem persones amb les destreses i les capacitats per poder liderar el valencianisme polític, persones amb capacitat de lideratge i de treball que actuen sobre la realitat interna i externa del BLOC, per fer una organització més gran, més moderna i més àgil. Un instrument útil al servei dels ciutadans que sàpia interpretar la realitat valenciana i fer-la evolucionar per camins de modernitat i dignitat.


Adhesions:

Compromís taronja


El BLOC va nàixer amb la vocació de ser la plataforma unitària del valencianisme polític. Per això va unificar esforços dipersos amb més o menys pes electoral i territorial i diferents sensibilitats valencianistes que venien treballant per separat. Es va fer un esforç per trobar un denominador comú que puguera ser el referent polític per a la major part de les classes populars valencianes.
Aquest camí ens va portar l'any 2003 als millors resultats electorals de la història democràtica del valencianisme polític. No obstant això, no va ser suficient per als reptes que s'havien fixat i aquesta frustració d'expectatives va desembocar en una deriva política que s'allunyava de la fòrmula política de convergència inicial. Durant estos cinc anys la velocitat de creixement del BLOC es ralentix i les dinàmiques internes fan que no es continuen treballant els principals reptes del valencianisme polític tal i com s'havien començat a fer abans de 2003.
Ara afrontem un Congrés que marcarà definitivament el futur del BLOC. El Congrés decidirà si som una suma d'opcions municipals o un partit polític amb visió global, coordinat i modern. No és un congrés més. Les exigències d'una societat mediàtica, els canvis en la composició de la població valenciana, les àmplies zones urbanes valencianes majoritàriament monolingües castellanoparlants requerixen d'una modernització urgent, imprescindible i immediata del projecte del BLOC.
Davant aquesta situació d'enorme importància els afiliats i afiliades del BLOC hem d'assumir plenament la responsabilitat de fer pasos avant i ens comprometem a fer-ho en les línies següents:
Professionalització del BLOC en tots els seus àmbits que abandone el voluntarisme i genere inèrcies i protocols d'actuació d'acord amb les exigència d'un món en moviment que requerix solucions a problemes i convertir el BLOC en un instrument útil per a la societat valenciana.
Modernització del BLOC en el seu funcionament intern atenent especialment a l'àrea organitzativa on és imprescindible una major coordinació interna entre els diversos col·lectius locals i comarcals de manera horizontal però també amb els àmbits del partit que tenen una visió més global del país.
Formació contínua i estable per als quadres i càrrecs institucionals del BLOC que els permeten desevolupar les competències i funcions que la societat actual requerix d'un polític.
Millorar els instuments de comunicació interna i externa del BLOC. En una societat plenament mediàtica com la valenciana és necessari establir mecanismes de comunicació i permeabilitat amb la societat a qui vols representar. El coneixement i gestió de l'agenda mediàtica és una eina de supervivència bàsica.
El congrés de febrer, tanmateix, dificilment serà un congrés ideològic ja que les bases del BLOC amb comportaments pendulars inclosos s'han anat assentant sòlidament en l'organització. El congrés de febrer ha de ser el punt de partida d'una nova manera de treballar, d'una nova cultura organitzativa que sàpia portar allò que ja està escrit i analitzat a la pràctica. Necessitem persones amb les destreses i les capacitats per poder liderar el valencianisme polític, persones amb capacitat de lideratge i de treball que actuen sobre la realitat interna i externa del BLOC, per fer una organització més gran, més moderna i més àgil. Un instrument útil al servei dels ciutadans que sàpia interpretar la realitat valenciana i fer-la evolucionar per camins de modernitat i dignitat.


Adhesions:

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com