Compromís taronja


El BLOC va nàixer amb la vocació de ser la plataforma unitària del valencianisme polític. Per això va unificar esforços dipersos amb més o menys pes electoral i territorial i diferents sensibilitats valencianistes que venien treballant per separat. Es va fer un esforç per trobar un denominador comú que puguera ser el referent polític per a la major part de les classes populars valencianes.
Aquest camí ens va portar l'any 2003 als millors resultats electorals de la història democràtica del valencianisme polític. No obstant això, no va ser suficient per als reptes que s'havien fixat i aquesta frustració d'expectatives va desembocar en una deriva política que s'allunyava de la fòrmula política de convergència inicial. Durant estos cinc anys la velocitat de creixement del BLOC es ralentix i les dinàmiques internes fan que no es continuen treballant els principals reptes del valencianisme polític tal i com s'havien començat a fer abans de 2003.
Ara afrontem un Congrés que marcarà definitivament el futur del BLOC. El Congrés decidirà si som una suma d'opcions municipals o un partit polític amb visió global, coordinat i modern. No és un congrés més. Les exigències d'una societat mediàtica, els canvis en la composició de la població valenciana, les àmplies zones urbanes valencianes majoritàriament monolingües castellanoparlants requerixen d'una modernització urgent, imprescindible i immediata del projecte del BLOC.
Davant aquesta situació d'enorme importància els afiliats i afiliades del BLOC hem d'assumir plenament la responsabilitat de fer pasos avant i ens comprometem a fer-ho en les línies següents:
Professionalització del BLOC en tots els seus àmbits que abandone el voluntarisme i genere inèrcies i protocols d'actuació d'acord amb les exigència d'un món en moviment que requerix solucions a problemes i convertir el BLOC en un instrument útil per a la societat valenciana.
Modernització del BLOC en el seu funcionament intern atenent especialment a l'àrea organitzativa on és imprescindible una major coordinació interna entre els diversos col·lectius locals i comarcals de manera horizontal però també amb els àmbits del partit que tenen una visió més global del país.
Formació contínua i estable per als quadres i càrrecs institucionals del BLOC que els permeten desevolupar les competències i funcions que la societat actual requerix d'un polític.
Millorar els instuments de comunicació interna i externa del BLOC. En una societat plenament mediàtica com la valenciana és necessari establir mecanismes de comunicació i permeabilitat amb la societat a qui vols representar. El coneixement i gestió de l'agenda mediàtica és una eina de supervivència bàsica.
El congrés de febrer, tanmateix, dificilment serà un congrés ideològic ja que les bases del BLOC amb comportaments pendulars inclosos s'han anat assentant sòlidament en l'organització. El congrés de febrer ha de ser el punt de partida d'una nova manera de treballar, d'una nova cultura organitzativa que sàpia portar allò que ja està escrit i analitzat a la pràctica. Necessitem persones amb les destreses i les capacitats per poder liderar el valencianisme polític, persones amb capacitat de lideratge i de treball que actuen sobre la realitat interna i externa del BLOC, per fer una organització més gran, més moderna i més àgil. Un instrument útil al servei dels ciutadans que sàpia interpretar la realitat valenciana i fer-la evolucionar per camins de modernitat i dignitat.


Adhesions:

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com