Responsables polítics i polítics responsables

Una de les activitats més complicades d'un responsable polític és pensar en plural. És a través del pensament ampliat i del pensament col·lectiu com passes de ser un responsable polític a un polític responsable.
L'anterior legislatura va estar marcada per una clara idea de ciutat. Un model de ciutat es va assentar i ho va fer de manera ineroxable. Serà dificil canviar el rumb de la nau de Sagunt. La integració física està en marxa. Però la integració social va pitjor que mai.
L'anterior legislatura va oferir també una cara ben amarga. Els ciutadans han entés que si insultes, amenaces, si montes bronca... podràs arribar al poder. És la lliçó més lamentable de l'anterior legislatura. Així ho han entés alguns ciutadans del nucli històric que ara contraataquen amb les mateixes armes -l'insult, l'amenaça i la bronca-tal i com van fer alguns dels meus veïns del Port de Sagunt en l'anterior. Construir un espill de SP al nucli històric només configura una moneda amb una cara i una creu; però la mateixa moneda de la segregació.
És el moment dels polítics responsables. En estos moments de crisi és quan has de saber administrar calma i serenitat. Si definitivament algú arriba a construir un interlocutor antisegregacionista serà el principi del final. Els globalistes, aquells que creïem que és possible viure en un municipi que es diu Sagunt divers però cohesionat hem d'aportar racionalitat, prudència, paciència i templança. I és això el que li hem de demanar als actuals responsables polítics; que siguen polítics responsables.
Entrar en una dinàmica de confrontació seria un greu error. Els extremismes no poden ocupar l'agenda política de la nostra ciutat. Aquelles persones que pensem en plural, que veiem amb dos ulls però una sola mirada hem d'assumir la responsabilitat de dir les coses i explicar-les. És necessari i urgent agrupar a la gent de tota la ciutat en espais de convivència, germanor i comunicació. Cal fugir dels extrems per agrupar-nos tots en eixos espais.
Si al final, vivim en un conflicte continu entre insultadors, amenaçadors i ultres dels dos nuclis acabarem amb la poqueta consciència de gran ciutat que ens puga quedar. El segregacionisme haurà guanyat. Si vols una gran ciutat, para't a pensar sobre això.

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com