Què és el Bloc?

El Bloc és la plataforma unitària del valencianisme polític progressista. Això és el que és el BLOC. El BLOC va nàixer de la unificació d'esforços dispersos que provenien de Grau Unit a Castelló, de la Unitat del Poble Valencià -el grup polític més fort- i del Partit VAlencià Nacionalista entre d'altres moviments. A aquell carro es va anar pujant més gent.
Jo vaig entrar al BLOC directament a l'Executiva Nacional de Joves d'UPV. Ho vaig fer de la mà d'un company de classe, de Josep Vidal, del president. De fet, en eixa Executiva n'èrem tres de la mateixa classe de Dret. Entràrem per constituir el BLOC JOVE, que va ser previ al BLOC. Els joves ja teníem clares algunes coses. Hui en dia les continue tenint clares. Però totes no han evolucionat igual.
El BLOC té al seu davant grans reptes de futur, necessita trobar una fòrmula política per a les grans àrees urbanes, necessita visualitzar un bilinguïsme que siga la traducció de la situació del país que vol representar. El BLOC necessita millorar organitzativament en una societat mediàtica i mediatitzada com l'actual, abandonadr el victimisme mediàtic i començar a treballar de manera professional.
El BLOC ha aconseguit replegar tant els hereus del fusterianisme com aquells que hem crescut qüestionant les tesis fusterianes, els fills de De impura nationae i Document 88. Ara cal abandonar el valencianisme de confrontació i el de conciliació per construir un valencianisme de superació.
Tot això és el BLOC. De tot això hauria de parlar el BLOC. Res més però res menys.
I si en algun moment el BLOC o algun BLOC es desvia d'allò que representa: el valencianisme progressista, si algú desnaturalitza tot o una part del projecte caldrà reflexionar sobre quina és la nostra essència. Caldrà fugir de l'essencialisme però acudir als principis del principi.
Som el BLOC. Això és el que som. Un partit minoritari amb vocació majoritària, capaç de rebre pocs vots i representar a molta gent, amb vocació de crear espais de convivència, un partir que vol fer crèixer la dignitat d'un País, d'una comunitat invisible. Amb tant de treball per fer, no hauríem de dedicar-nos a res més.

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com