No podia passar molt de temps per a fer-ho. A poques dates de les eleccions el PSOE es va empenyar a inaugurar una font que considerava simbòlica del periode de govern. Estava situada davant d'Aprendices. La seua forma era la d'un quadre en blanc i obert al futur. Des d'un costat es podia observar el Castell si miraves cap a l'oest. De l'altre es podia vore la mar.
Mesos després del pacte segregacionista i popular la font sembla que molesta i serà substituïda pel monument del centenari del Port que dormia injustament en un lloc inadequat dins dels jardins de l'antic Sanatori.
És la revisió de la història, passar comptes del rencor i la ràbia.

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com