Plens al Port

Un municipi especial requerix actituds polítiques especials. La convicció ideològica rígida genera encasellament. Estes són dos de les dos conclusions bàsiques que vaig aprendre en la legislatura passada quan encara era un responsable polític i -espere- un polític responsable. En esta legislatura cal donar un pas important: establir una dialèctica diferent amb el segregacionisme. El segregacionisme ha vingut per a quedar-se. El Tribunal Superior de Justícia ha diagnosticat un coma profund per a l'expedient i el Suprem dictaminarà la mort clínica. Però això no serà obstacle. Trobaran la manera de mutar genèticament per sobreviure. Però de moment hem aconseguit -la ciutat ho ha fet- que el segregacionisme entre en una altra dialèctica. Per als ciutadans és millor que s'establixca una competència entre partits de pactabilitat que una competició d'ingovernabilitat i de falta d'escolta activa entre ells. En esta nova dialèctica és necessari que tots entenguem que hi ha un actor polític que no és cojuntural sinó estructural i que per tant s'ha d'aprendre a relacionar-se amb ell. En realitat això ja es devia haver fet fa temps. Però mai no és tard. La primera idea seria, per tant, establir que no totes les idees que naixen al món segregacionista han de ser rebutjades per denominació d'origen. És el cas de fer Plens de l'Ajuntament de Sagunt al Centre Cívic. La realització de Plens al Centre Cívic des d'un punt de vista de ciutat global és impecable. Bàsicament perquè integra el Port de Sagunt, si més no, des d'un punt de vista institucional. La realització de Plens al Port és més, en este sentit, un símptoma de normalitat que d'anormalitat. Per tant, crec que l'existència d'aquesta possibilitat en el ROM és una iniciativa positiva per a reduir la tensió territorial entre els dos nuclis de població. I aquest podria ser un bon rumb de navegació: la reducció de la tensió.

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com