Centralitat política

Necessàriament si els valencianistes volem influir en el nostre futur haurem de fer-ho des de la centralitat política. La Comunitat Valenciana serà de tots els valencians o no serà. Per poder arribar a les classes populars valencianes el valencianisme política beu de les dues fonts ideològiques més importants de la tradició europea: la socialdemocràcia i el liberalisme que han sigut capaços de forjar una Nació Europea amb peculiaritats específiques dins d'un món globalitzat.

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com