Valencianisme de superació

Valencianisme de superació: Des del seu naixement com a corrent polític, el valencianisme ha optat per camins diferents. El valencianisme anterior a la dictadura espanyola no va trobar continuació sinó molt al contrari un trencament amb el valencianisme d'arrel fusteriana i el seu contrapes "blaver". Als anys huitanta i noranta sorgixen els primers intents de valencianisme d'integració entre les dues tradicions recent creades. Per a Convergència Valenciana és hora d'abandonar l'integracionisme amb un valencianisme de superació que combine els aspectes positius de les diverses tradicions. Un valencianisme que no és la suma sinó la superació de les visions fragmentades del valencianisme polític.

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com