La ponència del valencianisme taronja

La ponència política i ideològica no ha decebut les esperances del valencianisme taronja. Els ponents han sigut conscients de la trascendència d'este congrés que ha de marcar un punt d'inflexió en la trajectòria del BLOC. La ponència política és clara, directa, valenta i decidida. I tot això ho és per primera vegada. El BLOC deixa de navegar en l'ambigüítat i posa blanc sobre negre els aspectes més importants de la seua estratègia política.
Resultarà complicat que la part més esquerrana i sobiranista capgire la situació cap a un desequilibri de forces com el que es venian produint fins ara. Canviar la ponència sense una esmena a la totalitat és poc menys que impossible. El debat s'ha situat en un camp de joc taronja i podrà eixir més o menys fosc però serà taronja.

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com