Un partit centrat, un partit central i un partit de centre

En una de les seues últimes intervencions Enric Nomdedeu (Regidor BLOC Castelló i candidat a les eleccions europees) reclamava un partit "centrat". En diversos documents al llarg del temps l'expressió emprada havia sigut "central". I fins ara ningú ha reclamat obertament un partit de "centre". Els matisos són importants. Un partit central és aquell que intenta ocupar un lloc privilegiat i important de la política, ocupa un espai físic-polític-mediàtic molt visible però ideològicament pot ocupar una parcel·la més biaixiada o escorada. Un partit centrat és un partit capaç d'arribar a persones moderades de plantejaments de centre-esquerra i per tant ha de reflectir eixa obertura i eixa amplària de carril ideològic.
Tots els estudis sociològics i electorals combreguen que el 70% de l'electorat s'autositua al centre polític (espai entre 4 i 6 de definició). Un partit que renuncia voluntàriament a arribar al 70% del seu electorat és un partit "de luxe". Establir complicitats amb el centre polític hauria de ser un dels objectius bàsics del valencianisme polític.

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com