Una proposta valencianista per a castellanoparlants

Un dels reptes del valencianisme és la seducció de les complicitats castellanoparlants. El fusterianisme clàssic restringeix la creació d'un sentiment identitari a la geografia catalanoparlant. Això ha generat dos pols d'atraccio en funció de la llengua en contraposició constant. Una cosa que a Euskadi per exemple no passa. Ni la promoció i l'ús del valencià són patrimonio del valencianisme ni el valencianisme és patrimoni dels defensors del valencià.
El resistencialisme lingüístic d'arrel fusteriana ha configurat la llengua com una barricada de defensa. Això li fa mal al valencià que esdevé una llengua de combat. D'altra banda, el fonamentalisme lingüístic configura una barrera d'entrada al valencianisme que li fa mal al valencianisme.
El valencianisme ha de guanyar en capacitat de seducció cap a un sector dels castellanoparlants. No tot aquell que parla castellà ho fa com una decisió conscient i deliberada de bandejament de cap altra llengua. Molt sovint hi ha un bilingüisme passiu ple de complicitat i un sentiment de proximitat cap a la llengua oprimida.
Però el bilingüisme real és un camí de dues direccions. En l'exercici de l'activitat política pública els politics valencianistes farien bé de no mostrar una excessiva rigidesa lingüística i establir ponts de normalitat en l'ús de les dues llengües.
Ara bé, no hi ha sols estigmes lingüístics en aquesta qüestió. La composició demogràfica valenciana fa que la concentració més alta de castellanoparlant tinga sempre a vore amb la urbanitat. Efectivament, un augment dels continguts urbans farien un bon favor als plantejaments valencianistes. Sostenibilitat, igualtat, conciliació, solidaritat són valors mundials que superen els valors identitaris on centra permanentment el seu missatge el valencianisme actual.
Són deures per fer que porten massa anys sense fer-se. I la situació actual no sembla ser la més favorable.

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com