30 motius per abandonar el Bloc

 1. Estanpactisme. La política de pactes ho paralitza tot i fa abandonar les propostes de treball intern reals. 
 2. La subcontractació del castellanoparlamentisme. Com que no arribem als castellanoparlants subcontractem aquesta activitat en altres grups. 
 3. L'aldeanisme temàtic. L'aldea sempre parla de la pròpia aldea en termes d'aldea. 
 4. La mala gestió del talent. El malbaratament constant de la intel·ligència col·lectiva. 
 5. La negativa consideració de la diversitat organitzada. 
 6. La terrible gestió del temps. 
 7. La inseguretat estatutària constant. 
 8. La dispersió comunicativa sense una constant comuna ni  una intenció clara. 
 9. Els canvis d'imatge corporativa sense explicació ni finalitat definida. 
 10. El continu segrest social. 
 11. La falta d'autoestima col·lectiva. 
 12. Falta d'il·lusió. 
 13. Escassesa de pegament humà. 
 14. Nul interés pels temes espanyols i europeus. 
 15. Voluntarisme permanent. Falta de professionalitat. 
 16. Falta de mitjans per desenvolupar idees. 
 17. Falta d'atenció a les propostes aportades. 
 18. L'opinió se situa per damunt del treball. 
 19. El vector ideològic esquerra-dreta camina sempre per damunt del vector valencianisme-centralisme. 
 20. Fonamentalisme lingüístic practicant. 
 21. Falta de missatge economicista i netament urbà. 
 22. Pèrdua de capacitat d'influència pròpia sobre les dinàmiques del partit. 
 23. Perdùa de la confiança en el curt termini. 
 24. Necessitat d'establir mecanismes de regeneració democràtica. 
 25. Final de la sensació lúdica de les decisions del Consell Nacional. Acabar amb el mai no passa res. Les decisions tenen conseqüències internes i externes. 
 26. Falta de lideratge clar i carismàtic. 
 27. Escassesa de jaciments d'aprenentatge personal. 
 28. Separació conscient de la política local en tant que situació en escenaris emotius i clarament decantats d'un costat de la ciutat. 
 29. Nuclis de decisió informals fora d'òrgans reglats. 
 30. Falta de protocols, inèrcies i coordinació. 

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com