¿Per què el Port de Sagunt té dret a decidir?

El Port de Sagunt ha tingut al llarg de la història diversos intents de segregació respecte al municipi de Sagunt. Els últims dos -ja en democràcia- han aconseguit mobilitzar milers de persones a favor de constituir un municipi propi. 
A pesar que el tema de la segregació em produeix ja una considerable fatiga intel·lectual crec que és molt interessant contraposar-lo amb el tema de Catalunya. ¿Quan un col·lectiu de persones té dret a decidir sobre la seua organització administrativa?

Resulta molt curiós observar les reaccions d'uns i altres respecte als dos temes. Hi ha saguntins partidaris del dret d'autodeterminació del País Valencià i Catalunya que voten i argumenten en contra de la segregació del Port de Sagunt però també hi ha segregacionistes fanàtics que estàn completament en contra del referèndum català. Jo ja avance la meua posició: estic a favor de les dos consultes.

Un poc d'història.

Fer una reflexió sobre les bases del present ens obliga a anar cap al passat. A les eleccions de 1999 es presenten dos opcions segregacionistes. Les dos opcions segregacionistes són la CIPS partidària d'un referèndum i Iniciativa Porteña partidària d'una segregació unilateral. La CIPS desapareix del mapa en eixes eleccions però abans va passar alguna cosa important.
Després de la moció de censura del 1997, la Unitat del Poble Valencià governa amb el PP i amb la CIPS (un partit local d'orientació clarament portenquista) i el nivell de sintonia és important, especialment entre CIPS i UPV (que passaria a ser Bloc Nacionalista). El nivell de sintonia era tal que semblava com si s'hagueren distribuït el municipi. En aquella època el referèndum en particular i la segregació en general no es veien de la mateixa manera pels nacionalistes valencians. De fet, el regidor de la UPV Francesc Agües havia escrit un article fent referència a la divisió del municipi on no amagava que la divisió del municipi (no la segregació) podia ser -ben plantejada- una proposta de futur. El problema va ser que l'electorat del Port va optar per IP i aquella entente cordiale es va anar per l'aire quan el candidat electe del Bloc va dir que "el Port havia optat per l'opció més bèstia". Des d'aquell moment tot va ser diferent. Segregacionistes i nacionalistes es van declarar odi etern i van ser enemics acèrrims. Tanmateix, com hem dit no sempre va ser ser així i no tenia per què ser-ho.

Un poc de normativa.

No hi ha cap norma prevista que facilite el dret d'autodeterminació de Catalunya, és a dir, que el marc legal de la República Catalana se l'ha d'inventar. El dret de segregació tenia i té una normativa. No era massa clara perquè estava plena de conceptes jurídics indeterminats però n'hi havia una normativa. El dret de segregació es pot exercir per dos vies. La primera era la via politica. Un acord del Ple de l'Ajuntament de Sagunt haguera bastat. L'altra via era social, una segregació unilateral a base de replegar les firmes de la majória de la població del Port de Sagunt i demostrar complir una sèrie de requisits legals com ara la viabilitat econòmica dels dos nuclis resultants o la no reducció de serveis. El segregacionisme va fer dos intents. En els dos va replegar una enorme quanitat de firmes (no entre en si eren majoria o no) però en la demostració dels requisits va patinar. Va patinar perquè en eixa demostració era determinant la proposta territorial. I les propostes territorials dels segregacionistes sempre han sigut considerades com a vexatòries per part de Sagunt. A més de vexatòries -afegixc jo- també dificultaven molt l'expedient, especialment els càlculs necessaris.
Siga com siga estem davant de fenòmens diferents però amb semblances.

Les semblances entre el Port i Catalunya. 

Els saguntins tenen una visió patrimonial del municipi. Pensen que els pertany i que, per tant, una segregació seria una espècie de "robatori". L'argument es infantil però funciona. I funciona igualment per a tota eixa gent que diu que Catalunya és d'Espanya. És la mateixa concepció patrimonial en els dos casos.

En els dos casos hi ha una voluntat manifesta, sostinguda, organitzada, àmplia i transversal d'un conjunt de persones. El segregacionisme inclou persones de diverses ideologies, l'independentisme també. La voluntat d'eixes persones està organitzada politicament i socialment en els dos casos. I eixa voluntat no és fruit d'un moment concret sinó que ha sigut sostinguda durant molt de temps.

Per tant, en els dos casos crec que hi ha un dret abstracte a decidir sobre el seu futur.

Els dos casos tenen problemes legals per a votar. Des de l'unionisme saguntí es diu que no és l'Ajuntament qui decidix sobre l'expedient i que un ajuntament només pot convocar un referèndum per a decidir sobre coses que són de la seua competència. És cert, però també és cert que sí que es de la seua competència donar el vist-i-plau o no a un expedient. I també és cert que una petició del Ple podria incoar un experident de segregació. Per tant, això es pot votar. Des de l'unionisme espanyol es diu que vulnera la Constitució i és cert, però també es pot canviar la Constitució i fins i tot recòrrer els seus límits per poder fer una consulta popular.


Qui podria votar? 

És també molt curiós que els saguntins i els espanyols no entenen per què no poden intervindre en la decisió de Catalunya i el Port de Sagunt. Básicament perquè hom té dret a decidir sobre el seu futur però no sobre el futur d'uns altres. A més en els dos casos es fàcil determinar qui és el subjecte polític consultat. En el tema de la segregació es dificil fixar una ratlla però és molt fàcil saber qui pot votar i qui no. És complicat saber on comença i acaba el Port però és fàcil saber on acaben i comencen els habitants del Port de Sagunt.


I per què no es vota al Port de Sagunt? 

Bàsicament per dos motius, el primer motiu és la negativa rotunda de l'unionisme saguntí a parlar del tema. En això també s'assembla a l'espanyolisme centralista. Però també perquè el segregacionisme va optar per l'estratègia de la segregació unilateral i només quan es van tombar els dos expedients va optar per demanar votacions.

Finalment i com que supose que el tema estarà candent i algú pot tindre temptació d'utilitzar este post en contra d'algú altre concloure dient que certament els dos col·lectius tenen -per a mi- dret a votar però que en els dos casos crec que la millor opció seria votar NO. I en ambdos casos per les mateixes raons: la ratio costos beneficis no paga la pena i les qüestions sentimentals (som un poble o una nació) es poden considerar al marge d'una determinada divisió administrativa. Sóc més racionalista que cap altra cosa i crec que un col·lectiu s'ha de dotar d'una arquitectura administrativa que maximitze els beneficis i minimitze els costos. La resta de coses es poden parlar i resoldre sense trencar el marc normatiu perquè no abandonen el terreny de l'emotivitat o identitat.
Tal com vaig explicar en el "manifest interdependentista" hi ha quatre instàncies administratives que s'ha de repartir les competències. Hi ha una que és local, altra europea, altra estatal. A l'altra digueu-li regional, departamental, cantonal, autonòmica o nacional. Tant me fa, és una qüestió de repartir competències per a oferir més gastant menys.¿Per a què servirà la rebel·lió catalana?

El llibre d'Antonio Baños La rebelión catalana està basat a la idea de que la qüestió catalana ha sigut sempre útil per a Espanya perquè l'ha fet evolucionar i modernitzar-se. Mentrestant, a la meseta consideren "el problema catalán" como un problema que s'ha de solucionar d'una vegada per totes, un problema amb una solució concreta i definitiva. La mentalitat conservadora necessita una certa estabilitat perquè li resulta molt complicat treballar en entorns inestables o imprevisibles. 
Hi haurà un 2-O. La vida seguirà i ni la qüestió catalana estarà resolta ni hi haurà independència. El dia 1-O hi haurà algunes paperetes, algunes urnes, alguns vots però cap partidari del dret d'autodeterminació convindrà en què això siga un referèndum vàlid i amb garànties. La Llei de Transitorietat és paper banyat.

Per això, un exercici important seria saber quin serà el resultat de l'1-O no en termes quantitatius sinó en termes qualitatius. Quantitativament guanyarà el SÍ, això és evident, bàsicament perquè són els únics motivats i creients en "el procés". Però qualitativament la guerra és més bruta i més amagada.

El front independentista ha construït una estratègia de desobediència civil pacífica de manual. En el llibre de Gene Sharp "Métodos de acción no violenta"  hi apareixen pràcticament tots els trucs que està fent servir el moviment separatista (fins i tot la foto regalant flors a la Guardia Civil). Alguns han tingut més èxit que d'altres. Per tant, convé analitzar-los per saber quin serà el panorama qualitatiu quan s'escampe la boira que ara no ens deixa ni mirar.


 • Complicitat internacional. És el primer gran fracàs del moviment independentista. A pesar que ara ja es comencen a visualitzar acceptacions pragmàtiques Catalunya no ha trobat aliats. Més enllà de Julian Assange o alguna declaració de Barufakis, les paraules de Yunker no suposen un suport o una complicitat. I això que han fet servir totes les estratègies a les que tenien abast. Guardiola ha fet d'ambaixador internacional, el Barça i el Camp Nou d'altaveu al món, l'anglés ha sigut una llengua habitual (el francés ocasionalment). Tanmateix la posició internacional ha sigut la de no acabar de creure que el procés anava de veres. Una cosa que també ha passat a Espanya i fins i tot pense que a Catalunya. 
 • Missió clara. Un altre fracàs independentista. A hores d'ara no sabem si volen votar o volen la independència directa. La confussió permanent entre objectius ha sigut una nota predominant. Ara mateix i d'una forma propiciada per l'independentisme els únics que tenen veu són els partidaris de la independència i els negadors de la votació. Aquelles persones -com jo- que creuen en el dret a votar i farien campanya per un NO no tenen una opinió ni pública ni publicada. El canvi i la confussió de missió sempre és un problema per a qualsevol moviment ideològic. A més, la confussió de la finalitat (Estos catalans què volen exactament?) ha rodejat tot el procés fins al punt que molta de la gent manté una actitud intel·lectual-lúdica respecte al procés com un joc de pòquer on aconseguir avantatges respecte a la resta d'autonomies i la indepedència és el comodí. La diferència entre partidaris de la independència i del referèndum és una idea de com es produeix eixe joc. 
 • Garanties. No cal dir que el moviment independentista ha fracassat absolutament en el seu sistema de garanties. No ja per la repressió legalista del règim de Rajoy sinó per la pròpia construcció del sistema legal alternatiu d'orientació independentista. Per a construir un país nou no val la meïtat més un dels catalans. No es pot construir un país completament dividit. Això és trencar una societat. No es pot tramitar una llei tan important a l'assalt. No es pot malversar la legalitat per construir una nova legalitat. La legitimitat és important en un procés d'autodeterminació. No es pot votar sense una fidelitat al resultat. Ningú no sap ni com ni qui comptarà els vots. No hi ha vigilants de totes les tendències per a l'escrutini. No es pot votar amb paperetes d'impressora. 
Estos són els grans fracassos de l'independentisme. Tanmateix ja estan tenint alguns grans èxits que van en la líniea de la possible utilitat per a Espanya de la penúltima rebel·lió catalana. 
 • Suposa una superació del 15-M perquè ja compta amb ressó institucional. El 15-M va ser una rebel·lió de carrer, individual col·lectivitzada però no va comptar amb suport institucional. La Rebel·lió catalana sí que ha comptat amb institucions. Si pensem en termes espanyols evitant la bifurcació identitària hi ha un conjunt d'espanyols en absoluta desobediència respecte al govern central. Per tant, la rebel·lió catalana és un pas més i un pas avançat en el procés de canvi a Espanya. Una nova pantalla de la Spanish Revolution que com qualsevol altra rebel·lió intenta trencar les costures de l'actual estatu quo. 
 • Visibilitza la democràcia de baixa qualitat com a interpretació dominant de la Constitució del 78. El text era suficientment ampli com per oferir diferents alternatives, però la democràcia espanyola s'ha desenvolupat en la clau de llibertat vigilada amb la qual va nàixer. Els poders fàctics del règim tenien una visió restrictiva i limitada del concepte democràtic que l'Espanya plurinacional (o perifèrica) ha superat. El procés està deixant molt visibles certs espais d'intrasigència com la restricció de la llibertat d'expressió o la repressió policial de les idees polítiques. Per tant, estratègicament el dia dos sabrem que el Govern actual es troba còmode amb les restriccions democràtiques i l'ús de la força que li atribueixen les lleis. Subratlle l'expressió "es troba còmode".
 • Senta les bases per a una correlació de forces diferents de cara al futur. La qüestió catalana és un nou eix ideològic assentat. Si a Catalunya no es perden els nervis a última hora veurem imatges de repressió com policies segrestant urnes i impedint votar una votació que en cap cas conduiria enlloc. Una falta d'habilitat política enorme. Les inhabilitatcions crearan màrtirs i víctimes en persones estimades a cada poble. Les adhesions als processos penals polítics seràn innombrables i el PP quedarà finalment estigmatitzat fora del marc de pensament liberal com un partit repressor. Això farà que el seu nucli dur estiga content perquè té un pensament autoritari però justificarà un front "reformista" que és precisament el pegament que cal entre les forces alternatives al vell règim corrupte Popular. Fins ara una força política que s'acostara a l'independentisme acabava estigmatitzada però eixa etiqueta es pegarà la volta molt prompte. Si el PP es decanta per usar la força la cosa serà encara més evident. 

El dia 2 la vida continua. Catalunya serà més independentista sense independència i sense referèndum. El PP serà un partit més autoritari. El sistema judicial espanyol tindrà un problema greu que serà jutjar idees i intentar guanyar una lluita de legitimitats (just el marc que més convé a l'independentisme) i la solució vindrà del silenci actual. Ara només criden els fanàtics dels dos costats. Molt prompte les mirades aniràn cap al centre. El silenci haurà de parlar.
Pantallas individuales e hijos terroristas

Parece que la sorpresa ha sido la nota predominante respecto a los autores del atentado de Barcelona. Los vecinos hablan de jóvenes plenamente integrados e incluso sus familias no podían imaginar que eso fuera posible. En ese momento me surgió una pregunta ¿puede un padre no enterarse de que su hijo es terrorista? ¿Por qué? ¿Cómo?  Es indudable que las tendencias ideológicas de los hijos trasciende la mera herencia política o religiosa pero la situación requiere un análisis más allá de la sorpresa. 

La distancia generacional ha existido siempre. El fenómeno adyacente a la modernidad líquida es la segregación generacional e incluso la fractura generacional. En esta fractura generacional influye mucho la fractura digital y para mi un fenómeno que está pasando desapercibido: el paso de la pantalla compartida a la pantalla individual. 

En mi infancia y en mi casa había una sola pantalla. Era una pantalla compartida. A veces se distribuía en usos según los tramos horarios. Así los dibujos eran de 15,30 a 16,00 y después empezaba la película y previamente había un telediario. La pantalla era compartida. Eso quería decir que los adultos accedían (no tenían más remedio) a contenidos infantiles y los niños accedíamos (cuando nos dejaban) a contenidos adultos. Además los creativos se las debían ingeniar para hacer lo que se llamaban programas familiares como 1,2,3. Compartir un relato y una narrativa, un ritmo y un prisma es más importante de lo que parece. Constituye un mecanismo de comunicación interpersonal y de creación de agenda mediática. De alguna manera todos teníamos temas comunes sobre los que hablar y las maneras de mirar eran parecidas. Los padres se enteraban y controlaban los contenidos de los hijos y los hijos accedían a un aprendizaje vicario por imitación según contenidos parecidos a los que veían sus padres. Es decir, que un padre y un hijo podían hablar con un mismo lenguaje y de temas semejantes. Un padre te podía mostar su música y tú le podías mostrar la tuya porque solamente había un tocadiscos en la casa. 

La pantalla se fue individualizando con la aparición de las televisiones en las habitaciones y las cocinas. Aún así, la gramática visual seguía siendo una gramática más o menos común aunque segmentada. Es decir, para un adulto era fácil acceder a contenidos de jóvenes y todos los jóvenes tenían denominadores comunes de contenido. Veíamos lo mismo, de la misma manera para hablar de temas parecidos. No entraremos hoy en lo que supone todo eso de control del pensamiento. 

La diversidad de pantallas individuales e incluso el fenómeno multipantalla tan frecuente hoy en día ha hecho saltar en añicos todo el andamiaje de la pantalla compartida. Cada miembro de la familia puede convivir pero vivir realidades mediáticas diferentes. Cada pantalla es un mundo autoelegido y no compartido y cómodo. Un mundo en el que es fácil reforzar creencias limitadoras o esparcir mensajes sectáreos. 

El fenómeno actúa en dos vertientes. Por  un lado aisla socialmente. La pantalla individual te permite estar en permanente contacto con aquellas personas con las que quieres estar en contacto y rechazar aquellas con las que no. Lo vemos cada día con los adolescentes que pasan de los adultos y prefieren mirar la pantalla que es donde están sus amigos. Además la pantalla individual actúa de foco iluminando una cueva. Realmente solamente ves aquello que la pantalla individual te enseña. Y no ves nada más.  

En esa situación que un imán aparezca y te convenza de un atentado no es más que la más trágica y extrema de las experiencias porque la pantalla individual tiene consecuencias en la vida diaria. Y que el padre no se entere entra dentro de la dinámica social de aislamiento e individualismo de la que la pantalla individual no es más que una pantalla más, nunca mejor dicho. Los Youtubers se han convertido en los nuevos amigos de nuestros hijos y los están educando más que nosotros, la capacidad de influencia intergenacional ha desaparecido a favor de la capacidad de influencia intrageneracional. 

Miramos pantallas diferentes y por eso vivimos realidades diferentes. La pantalla son unas gafas que convierten a los demás en avatares de sí mismos. Gente ajena que puede ser desposeída de su humanidad. Como el parabrisas de una furgoneta se parece a la pantalla de un videojouego violento.

Un adulto ya no está obligado a ver la misma pantalla que su hijo y su hijo no quiere ver la misma pantalla que el padre. Padre e hijo viven realidades diferentes aunque convivan en el mismo espacio. Incomunicación de destrucción masiva cuando el fanatismo anda suelto en el nuevo salvaje oeste. La pantalla guarda secretos fáciles de descifrar. Pero solamente cuando otra persona mira la misma pantalla que tú. Entonces eres transparente. 

¿És ético llevar a una persona enferma a un programa de televisión para divertirse?

Anoche en First Dates participó una persona que revestía un conjunto de características que la podrían ubicar en alguno de los trastornos de la mente. El espectáculo fue lógicamente mayor al comprobar los cambios de opinión e incluso de estado de ánimo que se producían durante el programa. Su comportamiento distaba mucho del de un concursante de First Dates y el programa era consciente de que desde el primer momento había elementos para pensar que faltaban dosis de equilibrio en el comportamiento de esa persona. El éxito de los realities se basa en el casting como el de cualquier narración. Los personajes lo son todo. La guionización de los realities se está sofisticando. El primero en caer fue el pionero,  Gran Hermano, donde se pudo empezar a experimentar con perfiles psicológicos extremos al saber cuáles eran los que daban más juego (son sobre todo l@s dependientes emocionales y l@s narcisistas). Después vinieron los demás. Unos pensarán que es una manera de mejorar el "formato" ya que si se trata de un espectáculo hay que intentar ofertar aquellos especímenes que mejores resultados puedan ofrecer. Al fin y al cabo son personas que venden su intimidad y su dignidad por dinero así que no debe haber ni reproches ni remordimientos. 

Lo cierto es que los formatos se van sofisticando de tal manera que están ya en el perímetro de la ética profesional (si eso existe todavía). Un formato de reality es más exitoso cuánto más extremo es el comportamiento, cuánto más estrafalario es el personaje. Pero lo que está ocurriendo hoy en día va un punto más allá. 

Mujeres y hombres y viceversa apura el perímetro del trastorno de conducta narcisista. Eso no constituye una patología (o sí, depende). De hecho se puede ser narcisista y presidente de los Estados Unidos por elección popular. Sin embargo, el siguiente formato, que es Cámbiame, sí que aprovecha deliberadamente problemas de autoestima y diversos trastornos de la personalidad o enfermedades del estado de ánimo. El más frecuente es la depresión. 

Los trastornos de la personalidad y las enfermedades que afectan a la mente van a crecer en los próximos años. Los avances de la medicina son veloces, eficaces e intensos en lo que concierne al cuerpo pero la mente y sobre todo los trastornos anínimicos y de personalidad no parecen una prioridad. Y la deriva utilitarista de crueldad que ya manifiesta la generación Youtuber parece indicar que estos fenómenos de debilidad como la depresión, la ansiedad, Asperger o incluso Alzheimer pueden ser usados como espectáculo para las masas. En el Alzheimer, por ejempolo, hay una etapa de desinhibición sexual que podría ser carne de espectáculo para la audiencia. La depresión es un enfermedad en la que es fácil obtener lágrimas y vender esperanza, condescendencia y ánimo. Recuerden aquel formato de tarde de la ahora presentadora de Telecinco donde se pedía limosna a la gente en directo. Aquello era una patología social. ¿Pararán con las patologías individuales? 

No estoy en contra de la visibilización y aparición de las enfermedades y trastornos de la personalidad. Muy al contrario. Creo que lo que está haciendo Sheldon Cooper por las personas con Asperger es impagable. Creo que lo que hacen las series danesas (Borgen, The Legacy o Bron) por visibilizar los trastornos anímicos y de personalidad también es impagable. Visibilizar este tipo de trastornos, disfunciones, diferencias o patologías permite que esas personas sientan que existen y que forman parte de la diversidad o incluso del itinerario vital de cualquier persona. Pero son personajes de ficción y eso es un elemento muy diferencial. 

Anoche me dí cuenta de que por la audiencia seremos capaces de exponer a una persona con fases de Alzheimer, a una persona bipolar, a una persona con trastorno ansiosodepresivo. Sin duda lo haremos con una persona con bulimia o anorexia como ya lo hacemos con las personas con obesidad (programas de adelgazamiento). Actualmente ya hay formatos que se aprovechan de las adicciones como Chapuzas estéticas o Mi extraña adicción. Son formatos norteamericanos pero pronto serán adaptados a la manera española. Seremos capaces de todo porque queremos divertirnos hasta morir. 

La importància del "pos": sobre el valencià per a la ficció

Una roda de premsa sobre detencions de terroristes és un dels actes més formals que pot haver-hi. Tanmateix hi va haver un moment en que la formalitat es va esborrar. Un parèntesi. Un oasis de naturalitat. Va ser quan el cap dels Mossos va dir la seua famosa frase. La totalitat dels mitjans va escoltar: "pues molt bé, pues adiós" que barrejava català i castellà en una foguera bilingüe de naturalitat i espontaneïtat. Jo en canvi vaig escoltar "pues molt bé, pos adiós". Probablement perquè el meu inconscient estava preparat per escoltar-ho. Probablement perquè a mi se m'haguera escapat. 


Fa uns mesos vaig tindre l'oportunitat d'entrevistar Lucia Alemany, directora del curtmetratge "Catorze anys i un dia". Lucia transmetia seguretat i certesa sobre el que volia fer. I amb la mateixa seguretat i certesa va explicar que per a una història d'adolescents que passa a un poble de l'interior de les comarques del nord no podia gastar un valencià tan normatiu que semblara de plàstic. Ella ho exemplificava amb la necessitat de gastar un "pos" característic de la zona per aportar versemblança. Perquè la versemblança en el cine ho és quasi tot.

Com a creatiu no m'havia enfrontat al paper en blanc per construir un guió juvenil fins fa poc. El guió parteix de la idea d'un bilingüisme passiu, és a dir, hi ha personatges que parlen preferentment en castellà i personatges que parlen preferentment en valencià. Quan la conversa es produeix de manera creuada no hi ha cap problema perquè el fet comunicatiu es produix. El missatge s'entén.

En castellà tot és fàcil. Ningú posarà el teu guió sota lupa per vore si hi ha faltes, si "los pronombres débiles" (traducció per cortesia de Levante EMV) estàn ben posats, si hi ha barbarismes. En canvi en valencià tot canvia. En valencià sempre trobaràs algú que tinga alguna cosa a dir. Si gastes castellanismes o anglicismes, si utilitzes formes populars (mosatros) o col·loquials, en definitiva si el valencià que uses al teu guió no és pur.

Recentment es publicava un article que posava en valor l'us del valencià en les xarxes socials. Efectivament molts valencians han perdut la por a no escriure "bé" que tant de mal va fer en el començament de la Llei d'Ús i Ensenyament. Els parlants estan parlant. L' Acadèmia Valenciana de la Llengua també ha fet un esforç d'estudi per incorporar formes bandejades i amagades davant el "catalanisme heavy" de sectors filològics valencians.

Com a creatiu en valencià necessite un model de llengua versàtil, que siga acceptat pel carrer, digne ortogràficament, gramaticalment adequat més que correcte. No vull sentir-me mal per escriure "pos". Necessitem un "pos" com també la possibilitat de fer servir una parla urbana o un valencià "lolailo", un apitxat o un valencià cantat del sud del Xúquer.

La nova televisió valenciana (crec que mai m'acostumarè a dir-li À punt mèdia) és una oportunitat per trobar un model de valencià arrelat, comprensible, digne però pròxim, capaç de despertar sentiments d'identificació. Necessitarem comprensió, generositat i fugir del talibanisme lingüístic. La llengua no és res sense la complicitat dels qui la parlen.

Je suis Piqué


Los silbidos a Piqué deberían pasar de la página de deportes a la página de política. Resulta ya vergonzoso que se pite a alguien por sus ideas personales y políticas. Pero es más vergonzoso si lo único que ha dicho más allá de las lineas rojas que se ponen a los futbolistas de hoy en día es que defiende la posibilidad de que haya un referéndum en Catalunya como defiende el 80% de los catalanes. Ni siquiera ha dicho lo que votaría. Solamente que cree que sería bueno votar.
Los silbidos a Piqué ya duran más de dos años por lo que entran ya en la categoría de censura a la expresión de ideas libre. Ya está bien. Muchas veces nos quejamos de la frivolidad en la que viven los futbolistas de élite y lo ignorantes que son pero cuando alguno ejerce algún tipo de inteligencia se la guillotinamos. El periodismo deportivo es tan mediocre que dejarlo en sus manos es convertilo en un circo eterno. Hasta que Piqué se canse de la censura impuesta por unos aficionados que silban una idea política. Y eso no deja de ser fanatismo y censura. La política ya debería tomar carta en el asunto y no dejarlo en el tradicional "tiro al catalán" que parece el deporte de moda. Si un día cambiáramos la palabra "catalán" por "judio" veríamos la cantidad de delitos que se están cometiendo en este país. Pero parece que hacia Catalunya todo vale.
El fanatismo españolista es uno de esos nacionalismos invisibles que se permite insultar públicamente a personas por pensar diferente. Eso son los silbidos. Son insultos hechos con aire. El fútbol es un termómetro de las clases populares. Silbar a Piqué es catalanofobia. Silbar a Piqué es silbarme a mi. Yo también defiendo que haya un referendum en Catalunya como método para reforzar la convivencia en España. Así que esos silbidos también son para mi. Je suis Piqué.

PD: Y me preocupa más la ignorancia de Ramos que la inteligencia de Piqué. 

Manifest interdependentista

Ara que els veïns del nord s'han passat de frenada els valencians i els valencianistes en especial hem d'intentar oferir un model alternatiu de vector identitari que siga capaç de contruir un entorn de convivència saludable. Ja fa temps, quan militava en el Bloc Nacionalista Valencià, el corrent d'opinió del qual formava part va presentir la necessitat d'un valencianisme moderat, modern, urbà (de vaquers), de convergència i pau identitària i bàsicament interdependentitsta. El interdependentisme era un fil conductor del missatge del Bloc de Convergència Valencianista. L'element de sobirania és un element central a l'hora de construir un estat. De fet, la principal línia de defensa conceptual del Règim del 78 és que la sobirania és ostentada pel conjunt dels espanyols i no per una part (els catalans). Evidentment el concepte de sobirania ha sigut tractat per filòsofs i historiadors de manera que poca cosa podíem aportar com a grup de reflexió. Però sí que hi ha un detall que pensàvem que era important: siga el que siga la sobirania havia deixat de ser un element indivisible, és a dir, la sobirania, en tant que autonomia (autofixació de normes) podia ser compartida.

Entendre la sobirania com una capacitat i una competència compartides ens situa en un altre nivell on totes les peces encaixen millor. No és necessari una lluita de sobiranies pero obtenir-ne la seua totalitat ja que parts de sobirania són compartides. Indubtablement, la principal objecció a esta teoria és saber on està la font primigènia de la sobirania, és a dir, qui decidix quina part de la sobirania es compartix i quina no. És una disquisició conceptual certament complexa que a nosaltres com a grup de reflexió obsessionat amb millorar la convivència entre valencians i valencianistes no ens aportava massa però que suposa un obstacle teòric indubtable.

El fet més clar era que per molt que una nació passarà a ser estat dins d'Europa havia de compartir necessàriament la sobirania en diversos temes. Cap estat d'Europa té sobirania monetària ni bancària. La mera existència del Parlament Europeu és una cessió de sobirania que genera una sobirania compartida. Siga cedida, siga imposada, la sobirania és de facto compartida. Són molts altres temes els que els valencianistes europeïstes hem demanat que s'avance en cessions de sobirania. Lamentalment l'Europa dels mercats mana més que l'Europa dels pobles i no hi ha avanços en temes com ara la fiscalitat, l'exèrcit, la legislació laboral, la política exterior o política d'immigració. Temes on una posició europea fora millor que una suma de posicions europees.

Si entenem que qualsevol estat de naiximent actual a Europa naix directament amb la sobirania compartida el concepte de interdependentisme té una trajectòria superior al concepte d'independentisme. És cert que és complex però la realitat del segle XXI és més complexa. En història és impossible fer taula rassa de manera que la República Catalana -si naix- ho farà directament amb sobirania compartida (cedida o imposada però compartida). Per a algunes persones serà rellevant eixe detall de la cessió perquè una sobirania cedida sempre es pot recuperar amb ple dret. A efectes de futur no tinc clar que siga tan rellevant.

L'escenari de l'Estat de les Autonomies dissenyat pel Règim del 78 té moltes potencialitats i virtualitats que permeten una interpretació versàtil del model. També té un fum de defectes. El primer del famós intent de simetria del "café para todos" i "los cepillados" de Guerra reservats a l'Estat. El model és versàtil i és un model interdependentista on les competències estàn descentralitzades i desconcentrades. El model es pot centralitzar o descentralitzar però genera autonomies legislatives, es a dir, una certa sobirania.

En un model com l'espanyol hi ha competències locals, autonòmiques, estatals i -amb posterioritat- europees. Eixe és el punt més important, la distribució de competències entre els diversos nivells és l'interdependentisme. La dependència entre terrotoris dins de la Unió Europea no és un concepte brut sinó positiu. Ens ajudem i ens necessitem, som interdependents. Més encara si vivim a la mateixa península rodejats de mar. La perspectiva interdependentista ens permet parlar d'una redistribució de competències basada en el diàleg polític de perspectives allunyades en el temps i en el concepte però permet que el model de convivència mai es trenque.

Els camins intermitjos entre el model sobiranista espanyol impositiu, agressiu i imperarialista i el model català reactiu, ressistent i victimista no són fàcils de recòrrer. Els escenaris de polarització deixen sempre en evidència les persones que intenten situar-se al mig però finalment acabaran per ser els camins del trellat.

El valencianisme, el nacionalisme valencià, hauria de fer de l'interdependentisme la seua eina més important per aportar a una convivència estable, saludable i resilient. Podem negociar en quin àmbit posem les competències, podem decidir si les educatives haurien de ser estatals o europees, si les fiscals hauries de ser autonòmiques o europees. El tipus de repartiment d'aquestes competències donarà lloc a una comunitat autònoma espanyola, una regió italiana, una provincia francesa, una nació britànica (fins el Brexit) o un landern alemany. Li direm model federal, autonòmic o amb un nou nom però al cap i a la fi serà un procés etern de sobirania compartida i negociada. Un model interedependentista que entenga que és impossible viure sense el veí. 

¿Cómo se forman las guillotinas de Twitter?

El libro Arden las redes de Juan Soto Ivars describe y analiza varios casos de linchamientos en la red. El libro intenta ahondar en las características del proceso, pero a mi juicio lanza el reto de señalar por qué los linchamientos se producen en unos casos y en otros no cuando se dan características parecidas. Menciona por ejemplo el caso de Jorge Cremades que básicamente se dedica a llevar a vídeo los viejos chistes reconvertidos en monólogos del club de la comedia sobre las relaciones entre géneros.Creo que para que surja un linchamiento virtual se deben dar un conjunto de factores: 
 1.  Realidad desvelada. El linchamiento parte de un descubrimiento, algo que ha pasado inadvertido al conjunto de la sociedad, un examen minucioso. Es el caso de Zapata o de María Frías. Por tanto, debe haber un trabajo de descubrimiento, una investigación casual, un tesoro encontrado por azar, un descorrer una cortina, debe haber un protagonismo de minería virtual, alguien que decide lanzar el linchamiento. El último caso del empleado de Google que pensó que estaba haciendo una aportación a un debate interno y su opinión fue filtrada como un pensamiento público es un buen ejemplo. 
 2. Novedad. El linchamiento se produce siempre dentro de un concepto de "novedad". La novedad se entiende también como reinterpretación. Así, la misma partitura de siempre puede ser linchada según un nuevo formato de interpretación. Cambiar la clave de sol por clave de fa. Me explico: la canción de La Mataré de Loquillo ha sido descubierta en función del nuevo parámetro de la violencia de género. En cambio, un mito de la libertad sexual como Alaska sigue teniendo justo al lado de "Ni tu ni nadie" un "Cómo pudiste hacerme esto a mi" que permanece sin descubrir con una letra muy violenta. Así pues, es fundamental que haya un elemento de novedad bien sea en el medio (Cremades cuenta monónologs en Vine, Instagram y Youtube), o en la aparición de nuevas claves de interpretación (mansplaining, piropos y observaciones físicas... ). 
 3. Espacio virtual. Para que un linchamiento crezca es más fácil si nace en un hábitat concreto, es decir, el medio en el que se produce. Es más fácil machacar a alguien en Twitter si el hecho censurado se ha producido en Twitter y esa persona es activa en la red. Solamente así se puede explicar el desequilibrio de linchamientos respecto a cosas que suceden en los periódicos diariamente y fundamentalmente en la televisión. En condiciones de ecuanimidad Telecinco recibiría un linchamiento diario. 
 4. Debilidad del linchado. En muchos de los casos nos encontramos ante linchados y linchadas individuales, youtubers, escritoras o personas desconocidas que de pronto se encuentran ante una turba de gente y un tsunami de insultos. La soledad y la ausencia de apoyos es el mejor abono para la masa enfurecida. En todo caso, se trata de una situación de debilidad que facilita el linchamiento. 
 5. Un ente superior al que acudir. Otra características frecuente es la adhesión de una campaña Change.org para exponenciar el linchamiento. Para ello, no se interpela normalmente a la persona linchada que suele pedir perdón sino que se busca un ente superior que permite la satisfacción de las ansias de castigo del pelotón de fusilamiento. Un pelotón de fusilamiento solamente se disuelve cuando se acaba la munición. Una editorial, un cargo político, la empresa en la que trabajas... un "jefe de todo esto" que permita enjuagar la sangre que la turba necesita. 
 6. La guillotina es más fácil de construir y manejar cuando hay una comunidad virtual ya organizada y relacionada. El ultrafeminismo se ha especializado en los linchamientos virtuales ya que mantiene una red tejida y una arquitectura institucional consolidada que le permite cosechar gran cantidad de opiniones acríticas en muy poco tiempo. El seguimiento de consigna en la construcción del rechazo es más fácil de construir que en la adhesión. La turba no tiene que ser demasiado amplia si está bien organizada. Conseguir un Trending Topic rápido no es complicado para un conjunto básico de personas que estan intercomunicadas. 

Las guillotinas de Twitter son la nueva Inquisición virtual que corta las cabezas que exceden las medidas que ha confeccionado la correción política. Cualquiera puede ser la víctima de sus causas en una era donde todas las opiniones son visibles (hasta las más estúpidas). Existe un guardián de lo correcto que permite saber cuáles son las relaciones de poder superficiales y cuáles las subterráneas. Mientras la policia de lo correcto se dedica a detener sospechosos habituales triunfa una corriente subterránea que se desata de la camisa de fuerza que le oprime y le ahoga. Las urnas son como el mar que hace que todo salga a flote. Mientras tanto, las guillotinas de Twitter nos facilitan el espejismo de pensar que tenemos todo controlado. 


Cosas que conocemos y desconocemos sobre el nuevo terrorismo

España podría ser una de las referencias en la lucha antiterrorista. Nuestras policías han tenido que luchar durante muchos años contra el fenómeno del asesinato ideológico. De hecho cada español debería tener experiencia acumulada respecto a cómo responder frente a la violencia fanática. Sin embargo, parece que no hemos guardado esa información en nuestro ADN social colectivo. En las reacciones del atentado de Barcelona surgen preguntas y reacciones que solamente se pueden entender como un ejercicio de desmemoria unido a otro de estupefacción. Cosas que ya deberíamos saber. 

El objetivo de un ataque terrorista es sembrar miedo, discordia y confusión. Por lo tanto, nuestro objetivo debería ser reducir los tres vectores. De ahí que la primera intención haya sido el famoso "no tinc por" a pesar de que era evidente que sí que tenemos miedo. Respecto a la discordia, se trata de la famosa llamada a la unidad que ha funcionado regular teniendo en cuenta la cantidad de discordias secundarias (lingüística, territoriales, policiales, administrativas y de protagonismos) que ha habido. Y sobre la confusión merece un artículo aparte respecto a las redes sociales pero digamos que los medios mainstream han sucumbido al negocio y la velocidad en lugar de comprometerse con la información y la sobriedad. Tres de tres. Hay mucho que aprender. 

Un grupo terrorista requiere para subsistir un sustrato ideológico y cultural, una red social de apoyo y financiación. Y para resolver la cuestión deben afrontarse las tres. Aquí cada perfil político pone el acento en unas y calla en otras. La corrección política pone el foco en la financiación que proviene de Arabia Saudí y el tráfico de armas. Sin embargo, no subraya la segunda parte, el choque cultural que supone la extensión e inclusión del Islam en las sociedades occidentales haciendo que todo el peso recaiga sobre las sociedades integradoras. El Islam tiene una reponsabilidad muy alta en la dificultad para integrar a sus miembros en sociedades occidentales y en segregar a sus miembros del resto de la sociedad. El Islam no es terrorismo pero el terrorismo crece entre las ramas del Islam. Y el Islam tiene mucho que hacer para resolver el problema más allá de las declaraciones y los abrazos. Hay que ser exigentes con todas las religiones para que contribuyan a la convivencia. 

Sobre la red social de apoyo parece que cada vez es menos importante a tenor de la tipología de neoterrorismo que ha adoptado el yihadismo. Parece sorprender que los autores sean "gente normal". Ya fue frecuente la entrevista a la vecina del comando de ETA que decía que parecían buenos chicos y que eran muy educados. La sorpresa respecto a quiénes eran los autores y si estaban o no totalmente integrados en nuestro país no deja de tener algo de ingenuidad, los asesinos ideológicos suelen ser "gente normal" hasta que se convierten en asesinos. Respecto a su edad tampoco debería sorprendernos que sean jóvenes ya que son los más fáciles de reclutar para una misión de "gloria". La adolescencia y la juventud son épocas de grandilocuencia donde todavía no se ha abandonado el narcisismo infantil y se contemplan horizontes adultos con gran optimismo. Gente joven normal es lo que integraba los comandos de ETA, habían crecido "entre nosotros" y se habían convertido en asesinos para salvar su patria. No es tan diferente. Ya han nacido aquí. Son parte de nosotros y se convierten en asesinos. Es el mismo esquema. ¿Por qué no iban a hacer el mismo trayecto que un joven vasco fanatizado?

El debate sobre la cobertura informativa de los atentados es un debate viejuno en un país que ha convivido tantos años con el terrorismo. Hay que informar sin regodearse en el dolor. Los excesos informativo no vienen solamente de las imágenes que al fin y al cabo muestran algo que realmente ocurrió sino también de los artículos que se regodean en el dolor individual y personal con historias de vida de víctimas y héroes que convierten el atentado en algo épico. Y eso es exactamente lo mismo que pensaron los autores a la hora de cometerlo. En una cierta épica de la batalla y la guerra. Ya sabemos hace tiempo que los terroristas buscan la luz de las cámaras para que el terror se extienda pero también sabemos que la información es nuestro mecanismo para aprender a defendernos. El debate del equilibrio informativo se debe centrar en la profesionalidad, de manera que la gestión de información de un atentado debe estar en manos de profesionales y los demás deberíamos guardar silencio de precaución. Pero en las redes sociales todo el mundo habla de manera precipitada. Habrá que enseñar a guardar silencio y seguir las fuentes oficiales. Esperar antes de hablar. La muerte debería hacernos enmudecer y no chillar. El silencio es la mejor muestra de duelo y ayuda para capturar a los terroristas. Hay que aprender a callar. 

Cosas que desconocemos 

El nuevo terrorismo ya no es militar sino de guerrilla. Estamos acostumbrados (ETA e IRA) a afrontar un terrorismo con referencias militares, a la estrategia de causar bajas en el otro bando minimizando los riesgos para los integrantes del comando con una jerarquia militar, a una logística planificada y subterránea. Ataques planificados, previstos y coordinados.
El nuevo terrorismo ha roto todos esos esquemas creando una guerrilla desconcentrada, una especie de franquicia a la que se otorga una marca y se deja actuar para asumir sus éxitos. Pensar que evitando la venta de armas se va a parar un atentado hecho con bombonas de gas, furgonetas, hachas y cuchillos es un poco ingenuo. El nuevo terrorismo usa cualquier arma a su alcance para hacer el mal y causar el terror. No hay una lógica militar. Ocupaban una casa cometiendo una ilegalidad, compraron bombonas de manera ilegal, alquilaron furgonetas de manera legal y compraron hachas de manera legal. No hay manera de parar todo eso evitando el tráfico de armas, aunque evitar el tráfico de armas sea una prioridad política que comparto. 

El nuevo terrorismo es completamente diferente. Su captación no se estructura en torno a una red amplia sino en pequeños nidos; desde el pequeño grupo fanatizado hasta el loco solitario. Sus actos parten de la desesperanza de buscar la muerte ajena y la propia como método de salvación y gloria eterna. El sacrificio por el colectivo que las religiones del libro exigen. No estamos preparados para afrontar locos suicidas que mueren matando. No hay prevención policial posible ante eso porque siempre existen desequilibrados mentales e ideológicos. No hay bolardos que paren a una persona con un hacha. No hay obstáculos que paren un coche que se sube a la acera. Es imposible controlarlo todo. 

Sin embargo, el nuevo terrorismo parece tener algún patrón de conducta. Atenta en espacios y momentos simbólicos. Niza el 14 de Julio, Londres y Barcelona en espacios turísticos de primera magnitud. Sí que parece tener sentido proteger esos espacios simbólicos donde el atentado tiene una mayor repercusión mediática. Bolardos sí, policias sí, pero no por todas partes. 

Sorprenden algunos debates colectivos en un país que conoce exactamente como funciona el terrorismo. El terrorismo tiene una lógica; es una lógica fanática, pero es una lógica. No es tan complicado ponerse en su lugar y determinar ciertos patrones. Los mecanismos de fanatización los tenemos muy cerca. Cada día tenemos más fanáticos cerca de todos los temas. Negarles una lógica a los fanáticos es un error porque impide usar la razón para combartir la sinrazón. El terrorismo tiene una lógica diferente pero tiene una lógica interna. Se trata de desenmascararla, desnudarla y desmontarla. 

Turismefòbia a València, la taxa turística i Airbnb

Fa temps que es parla de la massificació turistica com una qüestió mediàtica de portada. L'estiu és un gran colador d'hiperbòles mediàtiques, notícies de temporada que se sobredimensionen per absència d'alternatives i conveniència d'audiència. La qüestió és què la massificació turística realment ocupa la política mediàtica i finalment ocupa a l'agenda de govern. Bàsicament el problema que s'ha plantejat és que en determinats espais hi ha una incompatibilitat de vida entre el visitant turístic i el veí. Eixa incompatbilitat es produix per problemes de convivència i pels efectes secundaris del turisme en cada territori.

Analitzem el problema pas per pas:

Radiografia del problema: El problema se denúncia respecte a nous espais turístics com són les ciutats. El turisme urbà és un turisme recent. Estem acostumats al turisme de costa on els visitants estàn en "reserves" o ghettos turístics que redueixen la interacció amb els habitants. Poques queixes de massifiació turística vindràn de Benidorm o de Gandia. El turisme urbà de gran ciutat és un nou turisme que naix amb dos premises: el vol barat i l'allotjament barat. Per tant, el problema és urbà i de centre de ciutat que és on existeix la fricció pels dos motius (convivència i accés a la vivenda). Per tant, no hi ha un problema turístic general sinó problemes puntuals determinats en les grans ciutats.
Des del punt de vista temporal el problema s'ubica a l'estiu, per tant hi ha un problema de centre de gran ciutat urbana en estiu.

València té un problema de massificació? No, de moment. Només cal passejar pel centre de València ara mateixa per adonar-se'n que la presència de turistes no és massiva i que la presència d'autòctons és molt molt reduïda. Potser al Cabanyal siga una altra cosa.

El problema de València són els apartaments turístics? Les enquestes encarregades per l'Ajuntamet diuen que no, que els veïns no tenen grans problemes per conviure. De fet, la figura de l'apartament turístic per compartir o llogar pot ser una bona solució per determinats immobles del Barri del Carme que per grandària o disseny o falta d'aparcaments poden ser reconvertits en apartaments per visitants. El centre de València té un ampli camí de recuperació encara.

Quan un turista arriba a València pot trobar allotjament de tres tipus: Hotel (inclou hostel), apartament turístic i apartament compartit (complet o parcial). Dels tres tipus l'apartament compartit és encara el que menys turistes acull. L'apartament compartit és un mètode per posar en valor l'economia col·laborativa de manera que una persona gasta un recurs que una altra no està usant en eixe moment. El problema de presència bàsica en els carrers de turistes a València és de persones que s'allotgen en hotels i apartaments turístics (negoci d'empreses) i no en apartaments de persones.

Airbnb és economia col·laborativa? Sí i no. En el cas de les persones físiques que són propietàries d'un allotjament i decideixen compartir el seu ús està clar que sí. L'economia col·laborativa pretén que l'ús dels recursos disponibles actualmente siga més intensiu i per tant reduir el consum de nous productes. En el cas de les persones jurídiques està clar que no, que és un negoci. I en el cas dels llogataris caldria anar cas a cas. Per tant, Airbnb està donant cabuda tant a un conjunt de pràctiques al·legals de consum col·laboratiu com a un frau de llei per evitar impostos i regulacions fet per empreses. Diferenciar-lo seria tan fàcil com que Airbnb demanara l'escritura de propietat per determinar si és una persona física o jurídica. No pot haver economia col·laborativa entre una empresa i un particular. Només poden col·laborar dos particulars fent un intercanvi, fins i tot si eixe intercanvi porta diners. Si la regulació de les pàgines com Airbnb es reduix a compartir immboles per part de particulars el problemes s'alleugerix quasi en la seua totalitat. Sobre la resta ha de caure la regulació mercantil i fiscal que li correspon a les empreses amb ànim de lucre. Els particulars han de pagar els seus impostos a l'IRPF.

El problema d'accés a la vivenda en els centres de les ciutats no és un problema turístic si més no un problema general a València. La correcció de preus no ha sigut tan gran com la bambolla i els preus continuen massa alts per una població jove cada vegada més precaritzada que ara veu que tampoc pot llogar als centre de les ciutats turístiques.

La taxa turística és una mesura de control recaptatòria que soluciona poca cosa. No tindrà caràcter disuasori en el preu i en el camí de buscar eliminar de les pàgines com Airbnb els allotjaments de les empreses amb ànim de lucre penalitzaran (i expulsarà del mercat) a persones que només volen oferir una experiència de viatge que volen tindre també quan viatgen, la sensació de tindre algú del terreny que els puga ajudar o orientar o simplement resguardar. Per tant, suposa una barrera d'entrada per a una situació (ser amfitrió) que hauria de ser protegida i valorada pel seu valor de creació de lligams i sostenibilitat. La taxa el que sí que fa es donar-li a l'Ajuntament un mos del negoci pels efectes secundaris del turisme mentre els beneficis secundaris del turisme queden en mans privades. Tanmateix si la finalitat és controlar i no fiscalitzar la taxa turística no servix.

El turisme és una indústria canviant. Ara un conjunt de factors fan que siga molt rendible a Espanya (pretroli barat i vols barats, i falta d'alternatives per inseguretat internacional). Eixos factors no són factors estables i poden canviar en qualsevol moment (atemptats inclosos). Per tant, convé analitzar el tema amb prudència.
Kits para arreglar esto del terrorismo

Ya hace suficiente tiempo desde el atentado para examinarmos como sociedad respecto a nuestras reacciones a los asesinatos ideológicos. Examinando la cantidad de información y opinión publicadas estos días realmente son el mejor laboratorio de análisis de cómo los perfiles conservadores y progresistas se polarizan ante un hecho así, es decir: ambos juegan a tirar un penalty en el que ambos deben decidir antes lo que hará el otro. Lo que resulta más interesante de analizar es cómo los modelos aparecen puros, únicos y estancos, es decir: se presentan como soluciones mágicas inmediatas. La muerte es el detonante más atávico de reacciones instintivas y cada tipo de personalidad política reacciona de una manera pura y directa.  Básicamente nos encontramos ante dos kits o packs para resolver el problema: 

 • El Kit Rojo sitúa la causas en el tráfico de armas aunque el arma utilizada fuera una furgoneta, unas bombonas de gas, cuchillos y hachas. Lo consideran una manera de financiar la ideología subyacente. En esta ocasión ha sido sorprendente ver cómo los asesinos han sido situados rápidamente en víctimas de un fanático (el iman) o víctimas de una situación social de segregación. La tendencia izquierdosa a situar todo en el ámbito colectivo nos deja sin la posibilidad de decir que esos asesinos eran malas personas, muy malas personas, seres despreciables ya que fueron víctimas del entorno situacional. Así pues, en el Kit rojo lo que hay que hacer es no fabricar armas, no venderlas y no tratar con la gente que sustenta económicamente al ISIS. También es muy importante que el Estado se encargue de prevenir y corregir las situaciones sociales que abocaron a estas personas a su inevitable destino ante tal situación. Si no hubiéramos vendido armas y hubiéramos acogido mejor a estas personas no se habrían convertido en asesinos. El Kit Rojo niega que exista ninguna relación entre la ideología de los asesinos y la religión islámica y sitúa el debate en nuestro fracaso como sociedad por no haber sabido integrarlos. No dice nada respecto al esfuerzo de adaptación de los integrados que parecen no tener responsabilidad en este tema.
 • El Kit Azul se basa, como no podía ser de otra manera, en la seguridad y la represión que son sus valores clásicos. Entre la policía y el ejército esto está solucionado. Más policía, más penas, más cárceles, más bolardos, más protección, más control a los inmigrantes, más control en las mezquitas. En resumen, más policía y más leyes. No dicen nada de cómo resolver la guerra cultural e ideológica planteada y si dicen algo se refiere al control de fronteras. Tampoco parecen decir nada de la actitud internacional en el conflicto de origen en Oriente Medio y eximen de toda responsabilidad a esta sociedad abierta y tolerante que ha acogido con devoción a todo aquel que ha llegado. 
 • El Kit Indepe es el más sencillo de entender. Esto pasa por pertenecer a España porque una vez ya no se esté en España no habrá nada malo, ni delincuencia, ni atentados ni nada de nada. Porque como no habrá un Rey que sea comercial de armas y Catalunya no tendrá ejército pues no habrá ningún motivo para atacar Barcelona. No resulta importante en este caso el carácter simbólico de las Ramblas o la Sagrada Famlia desde el punto de vista turístico más allá de cualquier consideración política de pertenencia.

Los KITS se relacionan entre sí. El KIT azul recrimina a los demás que sus puntos fuertes sean maltratados (la policia hablando en catalán... pero esto que és?) y así aprovecha para recordar que esto del estado autonómico es un follón porque hay demasiadas policías y a algunas ni se las entiende. Parecen olvidar que los Mossos han resuelto la situación en cuatro días cosa que no pueden decir muchas de las mejores policías del mundo. 
El KIT Rojo recrimina que se criminalice al Islam. Está muy preocupado porque una hipotética respuesta represiva popular convierta a todos los creyentes islámicos en potenciales atacantes. Y eso le preocupa casi más que cualquier otra cosa. Si reaccionamos con calma nos dejaran en paz porque somos gente buena y nadie ataca a gente buena. 
Al KIT Indepe le preocupa que esto le ha pillado fatal con el escenario que tenían montado para el referéndum y monta escenificaciones constantes de teatro político para diferenciarse ante el mundo. Y ya de paso se carga de razones "pos molt bé, pos adiós" respecto a la catalanofobia ancestral de la meseta. 

Lo peor de todo esto es que los KITS funcionan por separado, interactúan en juegos de suma cero. Da la sensación de que ideológicamente para resolver este atentado se haya establecido una teoría de juegos como la del penalty. El lanzador debe intentar adivinar hacia donde se va a tirar el portero y el portero debe adivinar hacia donde disparará el lanzador. Ambos intentan anticipar qué hará el otro antes de decidir. Así el KIT rojo se aprestó a prevenir la reacción del Kit azul y el Kit Azul sabía que el KIT rojo iba a decantarse hacia ese lado. La cuestión es que como en el relato de "El penalty más largo del mundo" el penalty se convirtió en más protagonista que el resultado. La cuestión es que los dos equipos somos nosotros. Los espectadores son los de ISIS. Los muertos y el horror pasaron a un segundo plano porque los vivos quisimos ser los protagonistas. 

Segur que no tens por?

No he fet un estudi amb detall però tinc la impressió que el hashtag #notincpor va ser una resposta individual, virtual i immediata de la manera en que es genera un hashtag, és a dir, sumant invidualitats. Així té sentit perquè cap persona pot arrogar-se el sentiment de les altres. Ara bé, quan "no tinc por" el trobes en una pancarta on darrere estàn les principals institucions de l'Estat igual va perdent el seu sentit.
En comunicació ideològica no hi ha res casual i tot ho sembla. Per tant, convé analitzar quines són les paraules que es fan servir perquè d'acord amb les paraules es creen els significats, els marcs i fins i tot les solucions possibles. Pot ser que darrere de "no tinc por" s'amague tot això? Analitzem-ho.


 1. No tinc por està fet en primera persona del singular, és a dir, pertany a una individualitat. Durant estos dies han circulat de manera aleatòria tant "no tenim por" com "no tinc por". Tanmateix, finalment s'ha triat "no tinc por" a pesar que "no tenim por" implicava a tota una comunitat -siga la que siga- a compartir un sentiment. Si la proposta es referix a Barcelona, és a dir, és com si Barcelona sencera diguera "no tinc por" crec que es produeix un fenòmen de despersonalització del terror. Les persones són les que tenen dret a tindre por, les ciutats poden tindre una por metafòrica, però es produix un fenòmen de dissolució de la por que no sembla adient per al missatge. 
 2. Inclou una negació. Les negacions inclouen el fet afirmat i per tant el seu marc referencial. D'eixa manera "no tinc por" ens condueix de manera immediata a la sensació de la por. El "no" anterior pràcticament matissa la paraula forta que és por. A més, la negació no és una bona fòrmula propositiva perquè inclou un "no fer" en lloc de una proposta positiva. Per tant, no tinc por no és cap proposta de solució. Un eslógan del tipus "Pau i tolerència" és una proposta de futur. 
 3. És passiva. L'expressió no tinc por és una expressió passiva, implica un "no fer" que condueix a una certa estaticitat. Tanmateix, la por és un element primordial de canvi d'estat. Quan tenim por sempre fem alguna cosa per solucionar-ho. Una altra cosa és que ho encertem. Per tant, tindre por facilita la reacció emocional primer i després racional d'afrontar la situació que ens fa por. Per tant, "no tinc por" és una proposta paralitzant pel que fa a l'acció. 
 4. Semànticament és una resposta. ¿A què no tinc por? Respon a un asssassinat perpretat per un grup de joves fanàtics. La resposta està dissenyada sota un marc conceptual clar. El terrorisme vol sembrar la por i per tant la millor resposta és no tindre por. Malauradament l'eslògan ha anat acompanyat d'un conjunt ampli de senyals i debats que deixaven ben clar que la por existia (pilons, revisió de mecanismes policials..) És com si el llenguatge textual xocara amb el llenguatge coporal. Si sembla evident que tenim por, per què diem que no en tenim? 
Per què es tria "no tinc por"? La meua interpretació és que "no tinc por" és la traducció moderna de "keep calm and carry on", és a dir, continue amb la seua vida com si no passara res perquè el problema es solucionarà. En aquell moment era la segona guerra mundial i caien bombes. La qüestió és si "no tindre por" contribueix a solucionar el problema o seria millor tindre por i intentar demanar explicacions respecte a quines coses es poden anar fent per arreglar el tema del terrorisme d'ISIS. 

Jo la veritat, sí que tinc por i per això m'agradaria saber quines coses van a fer-se per evitar nous atemptats. 

Juana y el fanatismo

La primera vez que apareció la noticia de Juana Rivas y su negativa a entregar los niños al padre italiano me sorprendió el fanatismo de adhesión inmediato. Muchas de las mujeres de mis redes sociales optaron rápidamente por subirse a la ola mediática de #Yosoyjuana y #Juanaestáenmicasa. A mi me llamó la atención la viralización gregaria y el efecto contagio de rebaño tan inmediato a pesar de que en la noticia había cosas que llamaban la atención. Había cosas raras. La primera cosa rara era que se señalaba como maltratador a una persona por su sentencia de maltrato de 2009. Intenté recordar como era yo en 2009 y pensé si una persona condenada en 2009 que ya ha cumplido su condena es para siempre un maltratador. Desde 2009 han pasado ocho años, tiempo suficiente para que una persona cambie (o no)  muchísimo.

La segunda cosa rara era que no había versión de contraparte, es decir, toda la noticia se basaba en la versión de ella. Sobre él había un silencio absoluto, lo que resultaba extraño teniendo en cuenta que la justicia le había dado la razón. No había dialéctica y por formación en derecho sé que la verdad se esconde siempre tras dos versiones.

La tercera cosa rara y la que me hizo sospechar para estirar del hilo fue que había una "asesora jurídica" que era la portavoz del tema. Lo normal en estos casos es que hable la abogada o abogado. Sin embargo, aparecía una autodenominada "asesora jurídica" que se erigía en consejera y portavoz. Esto es como mínimo una anomalía suficiente como para estirar del hilo y embarcarte en el escepticismo.

Me puse a navegar desde el escepticismo de saber cómo funciona el periodismo. Al periodismo nunca nadie le puede recriminar nada porque su coporativismo les hace ser bastante protectores pero no hay que perderse la relación entre periodismo y derecho, y sobre todo, la relación entre periodismo y verano. En verano hay poca gente trabajando y menos noticias así que las que hay se deben explotar al máximo. Hace tiempo que los informativos se montan exactamente igual que una serie o una película: se guionizan. Y el caso Juana revestía todos los elementos para ser el mejor culebrón del verano. Una madre "coraje", un nudo narrativo de máxima audiencia como la violencia de género, un padre italiano, una injusticia burocrática (que eso mola mucho en España) y un largo etcetera de personajes secundarios dispuestos a intervenir, entre ellos y destacando la gran actuacion estelar como mejor secundaria de la gran "asesora jurídica". Así pues, cualquier productor hubiera optado por esta historia y asi lo hicieron todas las cadenas.

El periodismo de verano (una modalidad discapacitada de periodismo) fue avanzando en el tema lentamente, primero una sola versión corta, luego una sola versión larga, luego dos versiones, luego la versión jurídica. En todo ese camino, yo simplemente defendía en redes el escecpticismo, es decir, que el caso tenía elementos suficientes como para dudar. Pero en seguida fuí situado en el mundo de los machistas, cómplices de asesinatos, encubridores del patriarcado. Lo cierto es que sigo situado en el escepticismo porque no creo ninguna versión de los implicados.

Cuando un caso de este tipo salta a la fama, aparecen nuevos personajes en la historia. Aparecen los oportunistas, despachos de abogados que venden una esperanza, otras veces son gabinetes médicos que ofrecen una esperanza. Los vendedores de esperanza son habituales cuando la desesperación se expande. Así aparecen los recursos al Constitucional que son rechazados pero generan gastos que imagino que se resolveran -como siempre en estos casos- con una colecta ahora llamada Crowdfunding.

La visión jurídica. 

Desde el principio llama la atención que una persona que ya ha cumplido condena hace ocho años siga siendo considerada un maltratador con total naturalidad. Es un estigma que acompaña para siempre aunque se haya cumplido una condena y esa condena sea de tres meses. Llama la atención que una persona que considera que es pareja de un maltratador vuelva con él tras tener una relación con otro hombre. Llama la atención que se vaya a Italia y abandone toda red de protección familiar y social. Llama la atención que tenga otro hijo con él. Pero todo eso puede considerarse dentro del síndrome de Estocolmo de un maltrato.
Sin embargo, un juez que analice el caso se encuentra ante esta situación. Los niños tienen residencia en Italia. En Italia no hay ninguna denuncia por maltrato dado que Juana decide presentar la denuncia en España y esta denuncia tarda en tramitarse un año. Mal consejo fue presentar la denuncia en España. Cualquier instancia jurídica exigiría el retorno de los niños a su residencia habitual. No hay base para decidir lo contrario.

A partir de ahí alguien decide asesorar a Juana que huya. Entramos en un apartado que considero definitivo. Juana está asustada. Hay dos versiones, la que dice que él la trataba fatal de palabra (nadie ha mencionado episodios de violencia física) y la que dice que ella es una desequilibrada (tampoco hay ningún informe médico que lo acredite). Alguien decide asesorar a Juana que huya y no entregue a los niños y paralelamente monta un fenómeno multitudinario de presión social. Emerge la figura de la asesora jurídica que toma un protagonismo feroz en esta historia. Cuando alguien está asustado o emocionalmente muy afectado (Juana sale llorando en todas las imágenes de la noticia) es muy importante que haya una persona fría cerca, certera y con conocimientos. No parece ser el caso ya que los consejos que ha recibido Juana han sido cada cual peor. La táctica de no entregar en primera instancia podría haber servido para poner el foco en el tema y evitar cualquier peligro para los niños pero no fue así. La decisión había sido convertir en fugitivos a Juana y a los niños.

Con esa decisión aparece una nueva vía jurídica. La primera era civil para decidir la custodia. La segunda vía ahora es penal. Y la responsabilidad penal es unipersonal. Se estaba pidiendo a Juana que se sacrificara por una causa. Se la quería convertir en una mártir de un servicio ideológico.
Este paso es determinante porque implica asumir una responsabilidad penal con riesgo de cárcel pero también asumir un montón de gastos derivados del caso por condena en costas, abogados de las dos partes, billetes de avión, estancias. Y lo peor asumir el riesgo de acabar en la cárcel y sin niños.

De manera que el panorama jurídico se compone de una sentencia aceptada por el condenado en 2009 y cumplida. Una salida de Italia con los niños sin retorno en 2016 por parte de Juana. Una demanda del padre para que devuelva a los niños al domicilio familiar. Una denuncia de malos tratos presentada en España sobre hechos acaecidos en Italia que se ha tramitado hace unos días y todavía no ha llegado a Italia. Ningún órgano jurídico español puede dictaminar sobre la custodia compartida de alguien que vive en Italia. Puede tramitar denuncias penales de maltrato pero simplemente para remitirlas al país donde se produjeron los hechos. Ahora mismo Francesco no se ha demostrado que sea un maltratador pero lo que sí parece claro es que Juana se ha llevado a los niños sin permiso del otro progenitor. Otro gran asesoramiento ha sido que lo admita por escrito en una carta. El proceso civil es en Italia y el penal sí es en España con lo que Juana lo tiene muy complicado jurídicamente y más complicado si no está bien asesorada. Todos los abogados excepto su asesora jurídica le recomiendan que se entregue. Cinco instancias jurídicas españolas se lo exigen.

La visión ideológica

El tema cuadraba muy fuertemente con corrientes subyacentes ideológicas. El lobby feminista ya se encuentra asentado en España con posiciones de poder y arquitectura suficiente. Se trataba de un extranjero europeo del sur que cuadra con un mayor machismo. Cuadraba en el tiempo porque una de las medidas recientes del Pacto contra la violencia de género hablaba de la custodia. Todo cuadraba para hacer un click, el de la supuesta desobediencia civil a las leyes injustas. En ese click está en juego mucha de la credibilidad del feminismo igualitario.

Hasta ahora las luchas feministas implicaban siempre una cobertura legal. Se trataba permanentemente de regular situaciones para amparar a la mujer. Más presupuesto, más medios, siempre con el amparo de normas de protección. Y no solamente eso, hasta ahora se trataba de seducir a la mayoría social, se trataba de colaborar entre géneros. Con el caso Juana se produce un cambio muy importante ya que se salta la norma y se trata de imponer una versión. Esa versión consiste muy esencialmente en que una madre sabe lo que le conviene a sus hijos por encima de cualquier otra consideración.

No es baladí el tema de la maternidad en la actualidad en España. La maternidad se ha convertido en un fenómeno sagrado, sea porque así una persona se completa y para ello hay que disponer todos los medios (maternidad subrogada) sea porque existe un vínculo sagrado superior a lo legal que permite discernir a las madres lo que es mejor para sus hijos incluso por encima de la ley. Este era otro encaje narrativo fundamental, cualquier madre empatiza con otra que protege a sus hijos de un "monstruo violento". Eso encaja perfectamente salvo que nadie ha demostrado en sede judicial que Francesco lo sea.

Lo cierto, es que una interpretación personalísima y entre lineas, es que alguien ha decidido elevar la circunstancia concreta a categoría y convertirlo en una lucha ideológica donde Juana es la rehén necesaria para ganar una batalla ideológica contra el patriarcado. Patriarcado presente en todas partes, en las normas, en la judicatura, en las calles, en las redes. Todo es patriarcado. Han escogido a Juana como el sacrificio a la gran diosa feminista. Fin de la interpretación personalísima.

Lo cierto es que el feminismo como causa no necesita ningún sacrificio más que el de las decenas de mujeres asesinadas cada año por monstruos violentos. No necesita ningún sacrificio más para justificar su existencia y conveniencia. Hay millones de razones en el día a día que no necesitan que Juana se convierta en una fugitiva.

Las consecuencias. 

La asesora parece disfrutar del protagonismo que le ha dado el tema. Se le nota esa grandilocuencia en las ruedas de prensa. Decenas de personajes públicos y políticos de izquierda a derecha han mostrado su apoyo a una fugitiva poniendo en duda su creencia en el sistema judicial español. Ningún estamento judicial español le ha mostrado la más mínima esperanza a Juana de que puede salir victoriosa o indemne. Pero el fanatismo continua activo como si la causa fuera abstracta, como si la lucha fuera virtual, pero se trata de la vida de Juana y dos niños.

Siguen apareciendo versiones y siguen apareciendo cosas raras. Aparece un exnovio de Juana para aportar su apoyo pero en su voluntad se le escapa que se fueron a viajar por Asia durante cuatro meses y que el niño lo dejaron con Francesco. Cuatro meses con un maltrador parece mucho tiempo para irse de viaje. Un poco raro también. Y cuenta el exnovio que acudieron a tres instituciones y en ninguna les hicieron caso hasta que la "asesora jurídica" se convirtió en adalid de la justicia. También parece raro teniendo en cuenta la sensibilización actual sobre ese tema. En realidad es todo raro, pero no tan raro como para que cualquiera de nosotros no conozca algún caso así en el que los divorciados-separados que comparten hijos malmeten sobre el otro cónyuge, se hablan mal o no se hablan, se celan de nuevas parejas. Eso no justifica nada pero sirve para medir si la repercusión mediática es equilibrada o ha sido deliberadamente magnificada sacándola del ámbito judicial de donde nunca debió salir.

Las consecuencias de convertirte en una fugitiva es dimitir de tu vida. No poder ir al médico, no poder asistir al colegio, no viajar, no ir a la playa, no jugar, no salir a la calle, no ir a la compra. También contar alguna versión a los niños que resulte creíble y defendible, esconderlos, que pasen miedo. Y todo sabiendo que no hay ninguna posibilidad jurídica de vencer en España.

Ayer Juana decidió enviar una foto con sus hijos lo que en términos virtuales supone poner una losa sobre su reputación digital. Esos niños para siempre tendrán esa foto en google. Conviene a su causa porque es la perfecta imagen de la madre que cuida a sus hijos pero no está siendo bien asesorada. No tiene nadie cerca que la ayude de verdad. Comete un error detrás de otro y el fanatismo de algunas personas la alienta desde el egoísmo de saber que las consecuencias las sufrirá ella.

Porque dentro de unos meses Juana solamente será el ninot de falla que quemó el fanatismo de una causa que no necesitaba quemar nada. La que arderá será ella y con ella sus hijos.


Per què el cartell de la CUP és el pitjor possible?

La CUP ha presentat un cartell per a la votació del dia 1 d'Octubre. Sóc molt aficionat a la iconografia ideològica perquè suposa la millor radiografia del subconscient d'un col·lectiu polític. En els cartells és on es veu ben evident tots els conflictes interns i les ànimes col·lectives, es veuen tots els fantasmes i les pors d'un moviment ideològic. 
Des del País Valencià la CUP és certament un moviment dificil d'entendre però el cartell deixa vore algunes concepcions polítiques que convé analitzar i que tenen a vore amb el present i el futur de l'esquerra política i el comunitarisme progressista. 
La construcció iconogràfica per acudir a les urnes el dia 1 d'Octubre que proposa la CUP està basada en idees certament perilloses per a la convivència política. Suposen una concepció de l'esquerra amb tics totalitzadors (prendre la part pel tot) i personalment crec que han fet les pitjors tries possibles.


El gènere. El cartell pertany al gènere del còmic. El còmic sempre suposa un marc iconogràfic que li resta pes dramàtic al que apareix representat. És el cas de les falles per exemple. El còmic suposa sempre fer referència a un cert humor, ironia, sarcasme o representació caricaturesca i per tant és una proposta que no aprofundeix ni en el rigor ni en la reflexió. El còmic és una reprentació bàsicament emocional i la decisió d'independència ha de tindre més elements de reflexió que d'emoció.

La metàfora visual. El cartell pretén representar una expulsió per neteja. Per tant, té com a punt de partida alguns axiomes certament perillosos. La neteja és un procés de purificació i la purificació sempre és un procés moral molt relliscós. A més, a més, la part més perillosa és que implica una assimetria entre l'expulsador i l'expulsat. És un mal freqüent en l'esquerra latina-mediterrània. L'expulsió com a aniqulicació de l'antagonista. Això insinua que una hipotètica gestió del majoritarisme passa per la desaparició de la dissidència. És una idea molt perillosa perquè suposa despullar de la qualitat d'igual a la persona expulsada. Després en parlarem de quins són els personatges expulsats però en abstracte l'expulsió és un repudi, un aïllament per cauterització. I no sols això, l'agranament com a metàfora visual partix d'una concepció conspiranoïca de la situació política i social. La idea central és que amb l'expulsió tots els problemes estaràn resolts i això no és cert. De fet l'expulsió suposaria només el plantejemant d'un fum de problemes nous. La concepció conspiranoïca en ideologia és un mecanisme de traslació de culpabilitat bàsic. Si focalitzem en un enemic és més fàcil no vore les nostres contradiccions. Concentrar la culpa en un altre lloc és la cortina de fum perfecta per no resoldre altres qüestions. En resum, la metàfora visual de l'agranament no oferix una perspectiva de futur sino de passat i pretèn crear una situació fictícia on la neteja és un punt d'arribada i no un punt de partida.

El casting. Ja és freqüent en el moviment anticapitalista català l'ús del femení com a llenguatge col·lectiu. En els atacs turismofòbics i els articles dels seus integrants ja és nota. Per tant, la protagonista havia de ser una dona però no deixa de ser curiós que siga una dona agranant. Això no passa de l'anècdota de les dificultats de contruir una nova iconografia igualitària. El que sí que hem d'assenyalar és que no és un poble qui agrana, no és un grup, sino una sola persona de gènere femení qui ho fa. El subjecte col·lectiu d'un procés sobiranista apareix simbolitzat per una sola persona. Una metàfora dificil d'entendre si l'eslogan va en primera persona del plural i s'opta per una expulsió que -esta si- es dibuixada en grup i es perfilen ben bé els personatges. Cap d'ells està per casualitat per tant entenem que el subjecte de l'escombrament tampoc ho està. És una persona -una sola- de gènere femení.

Tanmateix, el casting de personatges no pot ser més dolent. Es produeix una barreja totalitaritzadora que situa en un tot casos de corrupció, valors morals-polítics (torero i bisbe), valors polítics-institucionals, tot fet amb un canvi de marc territorial que després en parlarem. Es produeix un agranament no sols de personatges espanyols sinó una neteja de catalans. I en este cas aprofiten l'abundant pedrera de corrupció del Pais Valencià al seu favor. D'alguna manera la concrecio de personatges indica una personificació de conceptes massa abstractes per ser concretats en persones. Votar a favor de la independència per segregar un conjunt de persones -mortals com totes les persones - i alguns ja morts com Rita Barberá, no és una proposta de futur i de solució de problemes. Es una simplificació massa perillosa. L'elecció de personatges és clàssica: esgléssia, torero, empresariat, monarquia, oligarquia.El marc territorial. El procés i el referèndum ha estat reclamat i dissenyat amb un marc territorial concret. Les urnes arribaran a un territori i no a d'altres. Per això, l'aparició del País Valencià en el cartell no és més que el fruit d'una llarga tradició d'instrumentalització política del Principat respecte al País Valencià. En este cas és una cas clar de conveniència. La metàfora visual d'agranar requerix una brutícia de cert nivell i el País Valencià la té (arquebisbes inclosos). Però no hi haurà urnes al País Valencià. Un valencià ara no té dret ni a no tindre dret a votar. Per tant, l'aparició del País Valencià en el cartell és utilitarista, ens utilitzen quan els convé, una tradició certament ben catalana respecte als valencians. I per supost, suposa una apropiació indeguda de gran cal·libre.

Sobre el marc territorial es poden dir més coses. El cartell amaga una qüestió ben important a l'hora de decidir sobre la independència com és la geografia. El cartell situa uns Paisos Catalans inserits al mig del mar (fons blau). Amb això situa el marc cognitiu en el d'una illa però també intenta amagar el fet que Catalunya,l com el País Valencià, es troben dins d'una península i això és un fet determinant a l'hora de les infrastructures i les relacions de comerç i de tot tipus. Catalunya estè dins de la península ibèrica i ho continuarà estant si s'independitza. De fet, per aprofundir-ne en l'amagatall gràfic els personatges són escombrats al mar, més concretament a les Illes. No sé si això els farà gràcia als balears.

La tradició icònica. Que s'haja visibilitzat la inspiració leninista del cartell té bona cosa d'obscenitat. Acudir al comunisme totalitari de principis del segle XX per bastir una oferta de futur resulta dificil d'explicar sense entendre la desorientació ideológica del tardocapitalisme actual. La reminiscència nostàlgica és un recurs bàsic en èpoques de poca creativitat o desorientació. Repetir esquemes intenta descriure la història com un cicle i això requerix de molt matisos. Parlar visualment en termes leninistes pot ser recurrent però no suposa una proposta de futur.

El concepte. Escombrem-los com a finalitat de la votació suposa un concepte de revenja i de buit. De revenja perquè insinua que escombran-los s'acabaran els problemes i de buit perquè no fa cap proposta de futur. Opta pel present com a motiu i impuls per anar a votar. El concepte no pot ser més negatiu. L'esquerra triunfadora històricamente ha sigut sempre l'esquerra propositiva. La dreta viu de la por (al canvi especilament) i l'esquerra viu de l'esperança i la il·lusió d'un futur millor. Obviar el futurn el cartell és una greu errada. De fet, el mapa del PaÏsos Catalans queda com un simple dibuix buit amb un color degradat continu enmig d'un blau del mar o del cel. Un referèndum independentista ha d'estar basat en una proposta de convivència futura, no de revenja o de neteja. Cal oferir un horitzó no una guillotina. Al dia següent d'ajusticiar cal continuar amb la vida i d'això el cartell no diu res.
Respecte a la tipogafia s'ha fet una tria clàssica de handwritting que és molt habitual per oferir sensació de pintada en la paret que és la manera habitual d'expressió dels moviments alternatius.


És cert que un cartell és una part d'una campanya més àmplica. És cert que el cartell no és tota la campanya. És cert que un cartell ha de ser engrescador i motivador per anar a votar i això obliga a despertar emocions. És cert que ha de ser cridaner per a ser conegut. Perquè ningú no fa res per allò desconegut. Però res d'això justifica totes les tries que ha fet la CUP per decidir-se per eixe cartell. Res no ho justifica.

¿Se desnudará tu hija en Instagram?

Sí, era trampa. En realidad el artículo va sobre la evolución del concepto de intimidad y la búsqueda del espejito mágico de los followers. Y no había mejor metáfora que un título anzuelo. Un título espectacular que busca lecturas. Que decepción ¿no?
No sé si tu hija se desnudará en Instagram porque no la conozco y no sé qué tipo de persona es pero lo que es seguro es que muchas hijas se desnudaran en Instagram. También lo harán hijos pero ya sabes que una sociedad machista no castiga igual lo comportamientos de los hombres.No hay semana que un famoso o famosa no "regale" un desnudo e "incendie" las redes. El titular siempre es el mismo. El desnudo se convierte en un regalo exhibicionista para voyeures escondidos en mitad de la masa. Sea para admirar, sea para criticar (las estrías de Ana Isabel Pantoja por ejemplo) el desnudo se convierte en la mejor metáfora del concepto de intimidad extrema. Porque el concepto de intimidad sigue cambiando.

No es la primera vez. Todas las tecnologías de la información han ido cambiando el concepto de intimidad. Desde que los hermanos grabaron aquella llegada del tren cambió el concepto de intimidad. Aquellas personas no sabían que iban a ser vistas por millones de personas de su época y de todas las posteriores. Cedieron su intimidad sin saberlo. Su imagen hasta entonces les había pertenecido. La llegada de los periódicos cambió  también el concepto de intimidad y de publicidad. En realidad el periodismo es la desvelación de una intimidad que pretende ser ocultada. Toda una profesión en guerra con la intimidad.

Y la televisión acabó por explotar el fenómeno de la invasión de intimidad respecto a las vidas ajenas. La televisión sustituyó a la hoguera alrededor de la cual reunirnos para hablar de temas comunes. Creó la famosa agenda y con ella el casting de personajes cuyas vidas debíamos conocer hasta límites pornográficos.

Así pues, la intimidad vive un proceso de transformación constante. El giro actual que ha dado no deja de ser un eslabón más de la cadena. La transformación de la intimidad en dinero antes estaba gestionada por los medios. Eran ellos los que decidían ofrecer dinero a cambio de comprar la intimidad de una persona y esa persona decidía. Pero el mundo de Internet no es una tecnología más sino un cambio también en la concepción de la producción de contenidos. En Internet nosotros producimos el contenido que queremos ofrecer. No solamente miro sino que además soy mirado.

La juventud actual imita los comportamientos mediáticos pero se salta los mediadores. Ahora cualquiera puede ser propietario de su propio canal de televisión y por tanto su propio Sálvame. También puede tener su propio Mújeres, Hombres y Viceversa, puede tener su propio First Dates, su propio programa de elección de vestido de boda, su propio Cámbiame, s propio canal cocina, su propio Callejeros Viajeros. Ya no necesita ser escogido. Ni siquiera hacerlo bien. Simplemente necesita usar su móvil.

Y es lógico pensar que alguien decida tener su propio Interviu. Hasta ahora era Interviú el servicio de referencia para los desnudos celebrities. En cada país hay uno. Aquí tenemos el nuestro. Pero Interviú ha perdido el monopolio. Ahora el nuevo dinero se mide en followers. Tener muchos followers asegura contratos de patrocionio (Smart Girl y Paula Echavarria?). De manera que la gente ya no se desnuda física o emocionalmente por dinero, lo hace por followers.

Instagram se puebla de imágenes con ropa decreciente. El desnudo es el vértice de la cesión de intimidad porque nada se interpone entre el exhibido y el observador (salvo un filtro a veces). El desnudo es la máxima ofrenda que alguien puede ofrecer en una foto. El texto puede recoger secretos pero para el homo videns el desnudo es su recompensa máxima.

Ahora son personas adultas. Hombres desnudos y mujeres desnudas en una asimetría de aceptación social. Los desnudos de chicas son más visibles y los de chico más comunes. Son las actrices, los presentadores, los actores, futbolistas, modelos. De momento son ellos y ellas los que acostumbrados a la venta de intimidad que afecta a sus profesiones se deciden a desnudarse e "incendiar las redes". Pero el mimetismo es un virus contagioso y el mayor método de aprendizaje es la imitación de comportamientos.

Tu no lo sabes porque seguramente tendrás más de treinta y por encima de esa edad Instagram es una red residual pero si miras los perfiles de adolescentes de apenas 14 años podrás comprobar que publican fotos abiertamente sexualizadas. Lo hacen porque han aprendido que con eso se consiguen followers y también gustar al otro género. Es un camino fácil de aceptación en una edad donde el aspecto lo es casi todo. Los chicos publican fotos de su torso intentando mostras unos abdominales necesariamente en formación. Las chicas se ofrecen imitando los anuncios de publicidad aibiertamente sexualizadas.

La competencia por los followers es relevante en una edad en pleno proceso de generación de identidad donde la popularidad es más que nunca objeto de deseo. L@s adolescentes se miden por sus likes y se jerarquizan con seguidores. Y la ley de estímulos crecientes dice que un observador necesita dosis cada vez más elevadas para permanecer atento a un estímulo. Ahora son bikinis, camisetas, twerking y posiciones sensuales pero la naturalización del desnudo fotográfico está cerca.

Y no será dificil acostumbrarse. El top less en la playa fue una transgresión hasta que se convirtió en algo normal. La fotografía no es más que un pedazo de vida, una playa eterna en la que nunca sabemos quien nos mira y a veces, hasta nos da igual.

Asi que, puede que sí, puede que tu hija se desnude en Instagram y puede que en ese momento ya no te importe. Quizá sea lo normal.copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com