Las cuentas B de los colegios

Hace años que existen pero no ha sido hasta hace poco que alguien se ha cuestionado su existencia y su concepto. Se trata de las cuentas B de los colegios. Cuentas abiertas por madres y padres de cada clase no incluidas dentro de la legalidad establecida para las asociaciones de madres y padres de alumnos que tienen un estricto seguimiento legal. 

Son cuentas abiertas a nombre de personas individuales que se usan con finalidades educativas. Bancariamente suponen una anomalía ya que es poco frecuente que se sustituyan los titulares de una cuenta completamente (sustitución de unos por otros) casi de un año para otro. En la época de captación y borrachera del crédito, en plena expansión de las cajas de ahorro por toda España, estas cuentas permitían actuar como prescriptoras (captadoras de otros clientes) por lo que fueron bienvenidas por las entidades. Esto ha dejado de ser así y ahora esas cuentas son expulsadas y expolsadas de los bancos por su nula rentabilidad y enorme carga de trabajo. Por eso ya existen las barreras de entrada (comisiones entre 2 y 10 euros dependiendo de la entidad) para evitarlas y sacarlas del tráfico diario de clientes. Esta praxis bancarias de resistencia se ven sin embargo complementadas por nuevas posibilidades tecnológicas para repartir costes o pagar cuentas comunes en forma de APP para móvil.

Son cuentas que se abren casi por cada clase. Fondos de los que el colegio dispone en función de criterios no fijados, a veces se nutren del sentido común (innovación, experimentación educativa) y a veces de otros tintes sociales (ambición, apariencia, competitividad...)  que inundan hoy la sociedad educativa. No les asiste ninguna regulación con lo que constituyen auténticas cuentas B.

Para la comunidad educativa supone una fuente de ingresos que contribuye a paliar y mejorar sus posibilidades presupuestarias. Y aunque hay pocas dudas de que el dinero sea desviado al enriquecimiento propio, en una auténtica educación pública universal y gratuita este tipo de cuentas no parecen tener mucho sentido.

Fiscalmente constituyen una conducta irregular ya que se produce un flujo de ingresos hacia personas individuales. Es cierto que esas personas solamente tienen que tributar por los nulos rendimientos que ofrecen pero también lo es que bajo ese paraguas bancario se pagan servicios que podrían devengar IVA por ejemplo.

Desde el punto de vista educativo no hay ningún criterio fijado. No existe una gran previsibilidad, homogeneidad o uniformidad en las "tarifas". Tampoco nadie sabe de antemano con qué finalidad y propósito se van a gastar esos fondos. Depende del pueblo, del barrio, de la clase, del maestro o maestra y quizá del padre o madre que más se involucre. Desde el punto de vista del gasto no existe ninguna garantía de rendición de cuentas, la finalidad puede ser un disfraz más caro o más bonito o un elemento de innovación educativa primordial como una cámara de vídeo. No hay nada prefijado. Son cuentas al arbitrio de una o varias personas no sometida a control o escrutinio alguno.

Para la administración suponen un dopping magnífico ya que suponen un repago de servicios educativos que permite superar pequeños atajos legales. Sin embargo, ese mismo copago puede suponer una barrera de entrada social para quien no pueda o no le resulte conveniente pagarlos.

En resumen, las cuentas B de los colegios pueden resultar imprevisibles en su coste, irregulares fiscal y legalmente, arbitrarias en el gasto pero siguen funcionando al margen de la regulación con aparente aceptación social entre la comunidad educativa que ven la posibilidad de acceder a material que de otra forma no podrían.

La Conselleria d'Educación ha tomado cartas en el asunto recordando que este tipo de aportaciones son siempre y, en todo caso, voluntarias y que no pueden suponer penalización alguna a aquellas personas que no realicen la aportación. La mejor manera de acabar con este tipo de cuentas B sería dotar de recursos necesarios a los colegios y establecer pautas claras de usos de material para todo tipo de eventos tanto en clase como fuera de clase. 

¿Podria eixir Jaume I en el Ministerio del Tiempo?

La tornada de El Ministerio del Tiempo a la graella del prime time de la 1 ha tornat a demostrar que es pot combinar la imaginació i una certa didàctica al servei d’una dieta mediàtica nutritiva feta per una televisió pública.

En un món de pantalles individuals pocs programes actualmente permeten compartir pantalla  a persones de diferents edats i perfils. El Ministerio del Tiempo podría ser un bon exemple de buscar la manera de compartir pantalla dins d’una mateixa família perquè les trames estàn ben construïdes i et porten costera avall fàcilment en un parxís narratiu.  


El Ministerio del Tiempo barreja un bon ritme narratiu amb vestuaris i escenaris versemblants, barreja informació històrica amb ficció necessària, barreja contingut i forma amb certa dignitat, modernitat i sarcasme amb classicisme i convencionalismes plens de llocs comuns creats de manera invisible però fàcils de detectar.


Probablement és el programa que tota comunitat humana voldria per reafermar-se. Borgen cohesiona Dinamarca o Aquellos maravillosos años va impulsar una determinada mirada d’Amèrica. El Ministerio del Tiempo suposa una mirada inconscient d’Espanya on l’entreteniment no pot servir d’excusa per soterrar eixa mirada.


Els televidents encara recordaran com en la primera edició de Operación Triunfo es va demanar a una concursant catalana que parlara en castellà amb els seus pares durant la visita a l’acadèmia. Parlar amb els teus pares en una llengua que no és la materna és com a mínim una amputació emocional. El Ministerio del Tiempo assumeix amb extraordinària facilitat que Amelia Folch (la fictícia primera universitària dona a Barcelona) parla en castellà amb la seua família.


Les coses es donen per suposades sense cap problema ni càrrec de consciència. ¿Algú pensa que es podia haver subtitulat l’escena? Probablement no perquè una catalana només és útil narrativament quan no és controvertida i fer-la catalanoparlant haguera sigut un inconvenient narratiu.


No hi ha cap conspiració. Segurament els guionistes simplement fan allò que s’espera d’ells -simplificar el relat- per arribar al màxim de públic però inevitablement van creant una consciència col·lectiva. Inevitablement van creant  un nosaltrisme.  


Les mateixes persones que aplaudeixen El Ministerio del Tiempo poden ser les que denuncien adoctrinament en Catalunya per explicar un altre tipus de “nosaltres”.


En el primer episodi d’esta temporada han assumit sense cap complex que la mort del Cid a València podia ser un argument central d’un episodi. Independetment de la dificultat que vaig tindre per identificar alguns escenaris probablement els guionistes mai arribaran a advertir que en termes històrics la figura de Jaume I és molt més determinants per als espanyols de la mediterrània que no El Cid. Però heus ací la pregunta ¿Podria eixir Jaume I en El Ministerio del Tiempo?

Mentrestant seguim sense televisió valenciana. ¿T’adones company? que fa temps…..

¿Podria acabar una falla en l'Audiència Nacional?

La detenció dels dos titellaires a Madrid coincideix en el temps amb la investigació (abans imputació) d'un poeta i dos rapers per delictes relacionats bé amb els límits de la llibertat d'expressió. La detenció del cantant de Def Con Dos o la investigació d'un regidor a Madrid per un tweet són altres mostres del moment en el qual vivim. 

La sàtira política es podria haver convertit en delicte si un jutge no interpreta correctament el sentit de l'humor o una metàfora dramàtica. Fins i tot podríem dir que hem arribat a un moment on el mal gust o la mala educació es podrien convertir en delicte.

En una situació d'este tipus els valencians hauríem de alçar-se tots a una veu a favor de la sàtira política i de la llibertat d'expressió. Les nostres falles són, en el seu esperit fundacional, la reivindicació més rotunda de la ironia, el sarcasme i el sentit figurat per a criticar un statu quo. L'univers faller és molt gran i plural i tot i que ja sabem que hi ha falles exclusivament estètiques i espectaculars encara hi conviuen un ampli ventall de falles crítiques i fins i tot combatives. La Llei Mordassa conté elements suficients per portar una falla a l'Audiència Nacional.

Potser ara resulte alarmant una afirmació d'este tipus però només cal recordar que una falla va ser motiu de polèmica religiosa en considerar-se des del món musulmá una falta de respecte. El fonamentalisme i el fanatisme no és exclusivament religiós sinó també essencialment economicista i polític. El constrenyiment de la llibertat d'expressió és un intent de limitar la disidència en un moment on el pensament únic i la solució única als problemes són l'element bàsic de la governança mundial.

És curiós comprovar com mentre l'exposició a productes cada vegada més tòxics des del punt de vista mediàtic -especialment a la televisió- no troba límits d'edat ni d'advertència el legislador es preocupa tant de les expressions perimetrals de determinades ideologies especialment dins de l'esquerra ideològica.

No és una estratègia política exclusivament espanyola sinó mundial nascuda de la petjada emocional dels atemptats de les torres bessones. La tensió llibertat-seguretat és clàssica en la lluita ideològica històricament. Hui en dia esta tensió està caminant cap a la pèrdua de llibertats en favor de la seguretat. Els beneficiaris d'este relliscament són les empreses multinacionals que requereixen un espai pacificat (com siga) per fer negoci però també especialment les seues titelles polítiques de la dreta ideològica intenacional que veuen com en els temes de seguretat troben un jaciment de vot importantíssim i transversal.

Ficar el foco en la seguretat física (terrorisme, policia, perill, por) funciona no solament com la millor cortina de fum per a la corrupció sinó com un creador d'estat d'ànim que afavoreix determinades solucions polítiques. La por és una pulsió bàsica de vot conservador.

Per això el Telediario de la 1 dedica cinc minuts als titellaires i un minut a la corrupció del PP. I no crec que els tremolara la mà amb una falla. De fet, seria més impactant encara. 

¿Por qué deberíamos invertir socialmente en los niñ@s cebra?

El paradigma dominante de la gestión de la inteligencia superior (niñ@s cebra)  en la España pedagógica del momento es bipolar. Por un lado la educación basada en la libertad. El talento debe ser liberado para que se gestione sin opresión. Así la creatividad se permite y sus expresiones se aplauden cuando surgen de manera espontánea como si la creatividad y la inteligencia fueran un don extraordinarimente minoritario y excéntrico. 
En en el otro lado y con reminiscencias anglosajonas la gestión de la inteligencia superior o talento específico lo lleva al campo de la meritocracia, la excelencia intentando buscar genios, líderes o un cuerpo de élite que un día pueda llegar a conducir el Air Force One. 
Entre ambos campos hay un espacio por el que discurrir con más naturalidad. La sociedad debe entender que la inteligencia superior o el talento específico puede convertirse en un problema si no se equilibra el resto del ecualizador de la personalidad (emociones, socialización... ) pero también debe entender que el talento requiere apoyo y diferencia. La igualdad no es identidad. Todos los niños no son iguales. La igualdad es un presupuesto legal o una tendencia conceptual pero no puede ser la coartada para ahogar la diferencia.

El modelo elitista de gestión del talento basado en aulas de excelencias o escuelas de genios que potencia exclusivamente el tipo de inteligencia para el que la persona ya está dotada no entiende que la inteligencia superior no es una característica específica sino una ontología, una identidad, una manera de ser que atañe a todo lo que haces, a tu vida familiar, a tus amistades, al ámbito escolar o a tu vida sentimental.

El modelo igualitarista de educación en serie, educación industrializada que ofrece café para todos aunque permita expresiones concretas de inteligencia superior oprime a las personas con inteligencia superior. De la misma manera que las personas con capacidad inferior tienen necesidades educativas específicas las personas con inteligencia superior también las tienen. Son diferentes, lo saben, lo notan y los demás también lo notan y se lo hacen notar.

Es cierto que la legislación ya reconoce esa necesidad educativa diferenciada pero como muchas otras veces en España, la ley va por un sitio y la praxis social por otro. Lo cierto es que los alumnos con alta capacidad reciben muy poca atención. La mayoría de ellos ni siquiera saben por qué son así, porque son "raros", porque se aburren con sus amigos de su edad. No se entienden porque ni siquiera nadie les ha explicado porque son diferentes y que supone esa diferencia.

L@s alumn@s con alta capacidad recibirán atención si algún profesor más sensible con ese tema les toca por pura loteria educativa, si algún centro está más preocupado por ese tema, si sus padres llegan a ocuparse del tema y consiguen encontrar un lugar en el mundo educativo para ellos. Pero ello casi siempre sucede cuando ya hay un problema, un conflicto, cuando el niño o la niña presenta ya alguno de los problemas adosados a la inteligencia superior.

El sesgo economico y el de género son fundamentales. La inteligencia es una cualidad mayoritariamente genética por lo que es transversal en lo económico. Si uno de cada diez niñ@s tiene inteligencia superior y tres de cada cien son superdotados estamos desperdiciando talento. Suerte tendrá uno de esos niños si sus padres tienen dinero y formación para entender sus diferencias. Si no tienen dinero y formación quizá estén condenando a su hij@ al tormento del rechazo y la incomprensión. En el caso de las niñas el tradicional papel secundario que se les ha asignado puede hacer que escondan su inteligencia porque nadie se la exige. Su sociabilidad quizá dependa de mostrarse más tontas de lo que son para ser aceptadas por el grupo y quizá por chicos menos inteligentes que ellas.

La inversión pública en talento es ya fundamental. Y ya no se trata de desatar tu potencial como si fuera algo aleatorio. Un 10% de la población tiene inteligencia superior. La mayor parte de esas personas no lo saben. Si se hace una gestión activa para detectarlos, socializarlos, empoderarlos y que entiendan sus complejidades internas tendríamos un capital social inmenso que se pondría al servicio de la sociedad. Porque una de las cualidades de los niños cebras, de los niñ@s con inteligencia superior es el altruismo, la preocupación por problemas existenciales y el sentido de la justicia.
No se trata de buscar genios ni emprendedores. Se trata de buscar precursores y gestores del cambio social. O mejor todavía, de encontrar personas con inteligencia superior e intentar que sean felices.


Siete veces siete

Mi mala memoria hace que casi nunca pueda certificar lo que recuerdo. Debió ser en diciembre de 1987. Tenía quince años. Estudiaba y jugaba al fútbol. Y cuando no jugaba, veía o escuchaba fútbol. Todo el fin de semana. Todas las paredes de mi cuarto salvo el techo estaban empapeladas con posters del Valencia de varias épocas. Era una especie de mausoleo obsesivo que ahora asustaría a cualquier madre. Ahora estaría diagnosticado. Sin embargo, mis padres me dejaron llenar de agujeros de chinchetas las paredes porque aquel niño tímido e introvertido no parecía tener otra pasión. No pedía salir por la noche. No pedía grandes regalos. Solamente era feliz en un campo de fútbol. 


Así que no pudieron negarse cuando pedí el pase de media temporada que quedaba para la temporada 87/88. El mayor fichaje de ese año había sido Ciraolo. Y el gran ídolo de la afición era Alcañiz. Ese era el nivel de mi pasión. 

Mi madre me acompañó a las oficinas donde entré con 4500 pesetas para comprar el pase de media temporada. Y me dieron un balón que aún conservo impoluto con las firmas de los jugadores. Sali con los ojos brillantes porque no esperaba ese balón. 
Tampoco pudieron negarse a dejarme ir sólo a Mestalla con quince años. Sí, en el autobús iba con un grupo de valencianistas de Canet pero en el campo estuve media temporada solo. Sin nadie. Con quince años. En el gol norte. Era imposible negarle a aquel niño de mirada triste su única pasión. 

Recuerdo que el corazón se me aceleraba nada más ver las luces de Mestalla al llegar al Renasa a la entrada a Valencia. Como si yo realmente fuera a jugar. Incluso me disfrazaba de aficionado. Aplaudía las recaudaciones como el que ahora colabora en una especie de crowdfunding de salvación del Valencia que venía de la segunda división. Todavía había almohadillas y odiábamos a Soriano Aladren. Se pitaba a los árbitros catalanes. Mestalla siempre ha sido el espejo de Valencia. 

Mi recuerdo es que la capital había dimitido. Un Valencia de segunda no era suficiente para ellos. Mestalla se llenaba con la gente de pueblo. Más humilde. Blasco Ibañez se llenaba de autobuses y ponía el cartel de cada pueblo en su vidriera. Así sabías que el Valencia era "de poble" y transversal. No atraía arribistas ni presuntuosos porque no había nada de que presumir. Había que luchar para que en enero no perdiéramos todas las esperanzas de cualquier cosas. Había que luchar por sobrevivir. Resucitar un Valencia que habían ahogado hasta llevarlo a segunda, recuperar la autoestima de ese grupo que se negaba a ser del Madrid o del Barcelona. 

No todo es nostalgia. Es descripción. No había nada que ganar. Nadie lo esperaba. Esperaba algún destello, algún triunfo parcial, hacer una buena temporada, que el secretario técnico fichara barato y saliera bien. Que los chavales de casa crecieran entre el cariño de la gente de Mestalla. Silbar a Bossio porque fallaba un pase cuando todavía existía el "stopper". Aplaudir a Arias cuando conseguía pasar de medio campo. O en los mejores tiempos ver un balón largo que caía a los pies de Lubo Penev y descubrir que un patadón podía ser un pase si era él el que estaba cerca. Sabíamos quiénes éramos. Las clases populares de cada pueblo que asistían a Mestalla con la misma devoción que alguién acude a misa y no espera que su iglesia sea la más grande. Mi primo venía de Xàtiva y yo del Puerto. Nos veíamos ese rato. 

No es nostalgia. Es descripción. En aquel fútbol el entrenador era un alineador que no encerraba a sus jugadores en un dibujo táctico. Arriesgar en el uno contra uno era lo normal. Un pase largo diagonal era un pase lógico. El balón todavía circulaba por el aire y se rifaba. Existía un líbero que cubría las carencias de la defensa. Llevar un número en la camiseta significaba algo, un rol, una manera de estar, un tipo de persona. No mirabas igual a  un nueve que a un cuatro. Apenas había publicidad en algunas camisetas. El escudo lucía puro. Había limitación de extranjeros con lo que tu equipo solía ser tu ejército social. Tu identidad deportiva como pueblo. El Barça era més que un club. El València era un sentiment. La grada no exigía nada porque no esperaba nada. La grada asistía y animaba. Se pagaba la entrada como el que compra una rifa. No esperabas nada a cambio más que la posibilidad de que te tocara un día una pequeña alegría. Solamente honradez. Del Valencia bronco y copero solamente esperabas un intangible que reunía ganas, entusiasmo, coraje, convicción, honestidad, humildad y lucha. Nadie esperaba títulos, tenía sueños y esperaba incertidumbre, ilusión. Ganar más partidos de los que se perdía. Mirar más hacia arriba de la tabla que hacia abajo. Esperaba a los de siempre y a alguno nuevo que creyera en lo mismo. 

No es nostalgía. Era un modo de estar y vivir el fútbol. Fanática a veces, serena otras pero realista. Humilde siempre, con la autoestima de quien sabe cuál es su lugar en el mundo, con dignidad pero sin orgullo. 

Sería largo contar cómo aquel niño dejó de ir a Mestalla cuando llegaron los presuntuosos y los arrogantes. Se aburrió de un juego demasiado previsible tras exprimirlo incluso con un título de entrenador de niños bajo el brazo. Llegaron los títulos y todavía se subió a un avión para ir a Milán o a un coche para ir a Madrid a ver finales. Pero ya no era lo mismo porque el Valencia se había convertido en un resultado. No en un ideal. 

Anoche los valencianistas de aquella época todos recordamos lo mismo. El día que el Karlsruhe nos metió siete. Decepción, tristeza, rabia. Sentimientos de quién sabía que le habían robado un sueño, el de seguir vivos en Europa. El de ver más partidos entre semana, contra mejores equipos. Eso era lo único que queríamos, que la emoción no se acabara en Enero. 

Anoche tras saber que el Barça le había metido siete al Valencia pasó mi adolescencia en diapositivas por delante. Un pañuelo de los yomus escondido para que no lo viera mi madre, una bufanda, muchos posters, alguna lágrima, una pasión. 

No se puede cambiar de pasión pero si alguien me preguntara a qué deporte apunta a su hijo jamás le diría el futbol. Porque el futbol ya no es un deporte. Es un videojuego presencial, un monopoly de inversión en jugadores, un parque de atracciones de la idiotez y el ego, un concesionario de imbéciles de alta gama, una incineradora de dinero, una ecuación táctica. El único vínculo es un ticket de compra. 

Quizá anoche lloró algún niño o se quedó sin cenar como me pasaba a mi. Yo lloraba porque había un sueño colectivo que al perder ese partido retrocedía un paso. Seguramente ahora los niños ya no lloran porque su equipo pierde porque saben que es como una película. Algo que no es verdad. Un reality deportivo donde nominan al entrenador o al presidente. Todo es un espectáculo. A veces te gusta y te vas contento y a veces no y exiges que te devuelvan la entrada. Porque ya nadie regala las entradas a cambio de que un sueño colectivo avance. Hace demasiado que murieron los jugadores feos. Ya nadie saluda a sus mitos por el barrio. Ahora nos traen al payaso triste para que llore, al malabarista a que nos prometa perfección, al domador que acabará miedo o al mago que siempre hace el mismo truco. Todo es un circo que al acabar levanta la carpa y se evapora. Porque ya no es tuyo. Ahora no es de nadie aunque alguien sea su propietario. 

Siete veces siete. Tantas veces como maldiciones, como odio eterno al fútbol moderno por habernos robado el alma y haberla apostado en un casino de Singapur. 

¿En manos de quién dejamos la educación financiera?

El paradigma bancario ha cambiado. Se ha desplazado de la confianza a la desconfianza. Los bancos han abusado de la confianza de sus clientes y les han vendido productos absolutamente inapropiados para sus deseos y expectativas. ¿Cómo ha podido suceder esto? 

España es un país de alfabetización tardía con lo que todavía existen muchas personas con conocimientos muy básicos de diversas cuestiones, entre ellas la financiera. Durante mucho tiempo los clientes se fiaban de sus empleados confianza. Solían ser personas del pueblo o del barrio, permanecían largo tiempo en la oficina y se creaba un clima de confianza suficiente para hacer tratos financieros. Esa confianza la han roto los bancos que buscando una supervivencia a toda costa han vendido productos tóxicos sin mirar a quién lo hacían. Marean a sus plantillas con cambios constantes que rompen la relación con el cliente. Así no puede nacer la confianza. 

Está claro que la máxima responsabilidad es de los directivos de banca y de los profesionales de banca que dieron las órdenes y las ejecutaron pero la cuestión central es que eso fue posible por la escasa formación financiera existente en la población española. 

Necesitamos consumidores bancarios con formación suficiente para saber distinguir los engaños de la banca salvaje de las necesidades y conveniencias bancarias que el cliente requiere. Y para ello uno de los retos del futuro es la educación financiera básica para saber sobrevivir en la selva que están creando los bancos comerciales. 

Pero ¿en manos de quién dejamos esa educación? En estos momentos hay dos diferentes caminos trazados. Por un lado los bancos intentan lavar su imagen con actos informativos y cursos on-line para clientes donde explican aquello que consideran oportuno. Por otro lado disponemos del sistema educativo en el que parece faltar espacio para tantas materias como el desarrollo tecnológico está exigiendo. 

Ahora mismo la mejor alternativa, la más rápida, mientras la administración educativa pone el foco en la educación financiera básica es alfabetizar a los adultos. Y especialmente alfabetizar a la gente mayor que es la parte de la pirámide financiera más vulnerable y más afectada por las trampas de la banca. Hay que evitar que sean los propios bancos los que lleguen primero, invadan y colonicen el sector de la educación financiera. Porque lo harán en función de sus propios intereses. Ocultarán información relevante o simplemente pondrán más atención en factores superficiales que en los realmente importantes. 

Para ello sería importante que las diferentes administraciones y el sistema educativo prestaran más atención a la educación financiera para adultos poniéndola en manos de profesionales independientes. En cuestiones de educación financiera la independencia respecto a los bancos es fundamental porque tienen una posición de negociación de Goliath frente a David y porque el oligopolio les permite dominar el mercado a su antojo. 

Además, una de las finalidades de esa educación financiera debe ser la creación de conciencia de consumo financiero responsable evidenciando la cantidad de alternativas de banca social (cajas de ahorro aún existentes como Caixa Ontinyent o cooperativas de crédito como Caixa Popular), banca alternativa (como Oikocrèdit) y banca ética como Fiare y Triodos Bank. 

Tengamos cuidado con no poner a la zorra a cuidar a las gallinas. Pongamos la educación financiera en manos de profesionales de la enseñanza financiera ajenos a cualquier interés bancario. 

Los niños cebra: cuando la inteligencia se convierte en un problema

En una sociedad concreta y en un momento concreto el conjunto de la población no tiene el mismo nivel de inteligencia. En todo grupo humano hay gente más inteligente y menos inteligente.  Lógicamente ahora hablamos del concepto de inteligencia cognitiva, el coeficiente de inteligencia, la capacidad de las personas para procesar información con más o menos velocidad en función de su memoria, atención, lenguaje, planificación.... .


Ser más inteligente que la media, tener una inteligencia cognitiva superior puede suponer a una persona aprender más rápidamente, con más profundidad, destacar en determinadas materias y por eso obtener la admiración y adhesión de su entorno. Pero no siempre es así.

Tener una inteligencia superior puede traer algunos problemas asociados. La sociedad está preparada para ayudar y apoyar a aquellas personas que les cuesta más acceder a los contenidos que la educación y la sociedad les va exigiendo. Sin embargo, hay muy pocos mecanismos sociales que ayuden a las personas que tienen una inteligencia superior a afrontar sus propios problemas.

Tienen mentes potentes y por eso pueden tener averías potentes. La primera objeción que cabría hacer es que son personas con una determinada inteligencia muy desarrollada. La capacidad para atender, entender y explicar de forma mucho más veloz contenidos o conocimientos. Y eso puede no ir en relación con la inteligencia emocional (la capacidad para gestionar tus emociones) y la inteligencia social (capacidad para relacionarte con otras personas). Eso cuestionaría si son o no son tan inteligentes.  La segunda objeción, en la que hoy tampoco entraremos, son las inteligencias múltiples de manera que uno pueda ser un gran matemático y un mal redactor.

Muchas de esas personas que tienen una inteligencia superior la viven como una maldición, como un problema. Esas personas de inteligencia superior tendrán que afrontar muchas épocas de su vida donde ser diferente y tener inquietudes diferentes se castiga con el rechazo social y la incomprensión de tu entorno más cercano.  Un niño de ocho años puede tener la madurez y capacidad de uno de doce pero vive atrapado en un cuerpo de ocho y un conjunto relacional (sus compañeros de clase o amigos) de ocho.

Una de las épocas más complicadas en ese sentido es la infancia. Durante la infancia requieres un afecto y una aceptación externas para construir correctamente tu autoestima. Que tus padres te entiendan y tus amigos te acepten puede determinar tu manera de relacionarte con los demás el resto de tu vida. Los niños y niñas con inteligencia superior lo tienen más complicado porque no son como se espera que sean. Cuando tienen cuatro años no tienen reacciones de personas de cuatro años, ni preguntas de cuatro años, ni se divierten con lo mismo que los demás niños de cuatro años. Son diferentes. Ellos lo saben, lo notan y lo respiran y muchas veces sus padres no saben cómo responder a su realidad y algunas veces sus mismos compañeros de clase los excluyen porque no los entienden. O quizá son ellos mismos los que se aíslan porque les aburren los juegos de los demás.

Son muchos los factores y características que acompañan el hecho de tener una inteligencia superior. La sociedad los mira como unos afortunados pero muchos de ellos no se sienten así. A veces les gustaría callar su cabeza, pararla, otras veces les gustaría divertirse con lo mismo que los demás, simplificarse, relajarse. Pero no lo consiguen. Su edad mental, su energía mental es diferente a la de los demás. Su visión a largo plazo, su capacidad para planificar, su exactitud en el lenguaje, sus monólogos interiores, son diferentes.

La autora Jeanne Siaud-Faachin en su libro "Demasiado inteligente para ser feliz" los bautiza como niños cebra porque no hay dos cebras que tengan las rayas iguales. Todas son diferentes.

La sociedad de bienestar y sus desarrollados intento de atención a la diversidad ha construido grandes redes para los que se van cayendo por déficits de todo tipo. Sin embargo, hay pocos recursos para los que se caen por superávits. Los mecanismos institucionales públicos al servicio de los problemas derivados de tener una inteligencia superior son muy pocos. Solamente la sociedad civil mediante asociaciones básicamente de padres que ven sufrir a sus hijos está montando una arquitectura deslavazada en España. En los países anglosajones existe una conciencia algo superior aunque seguimos desperdiciando talento.

Aproximadamente un 10% de la población son o fueron niños cebra, un 10% de la gente que conoces tiene una inteligencia superior y la mayor parte de ellos no conocen su mente porque siempre fue así. Algunos de ellos acaban por tener brillantes expedientes académicos y posiciones de liderazgo social pero otros se van perdiendo en su propia tela de araña mental, caen en el fracaso escolar, la desmotivación, la depresión, el acoso escolar, el rechazo social o la autoexclusión.

Hacer un esfuerzo de atención a este 10% no solo nos reportaría un retorno de la inversión social en forma de talento sino que además ayudaríamos a que esos otros que patinan y se salen de la carretera pudieran sentirse integrados, dejar de sentirse raros, estar felices consigo mismo.

Es un éxito seguro porque el suelo es fértil y dará sus frutos. 

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com